Styrgrupp

Personer som på strategisk nivå stödjer projektbeställaren​

Styrgruppen:

  • Undanröjer hinder för projektet. 
  • Stödjer projektledaren och beställaren. 
  • Hjälper till att förankra projektet hos olika intressenter. 
  • Följer upp projektets arbete och resultat, tar beslut utanför projektbeställarens mandat. 
  • Medverkar vid prioritering av resurser.
  • Samverkar med projektbeställaren för att ensa projektets mål med verksamhetens strategi.

Värdera kritiskt behovet av styrgrupp, ofta räcker det med en engagerad projektbeställare. Håll styrgruppen liten och kompakt samt klargör de olika styrgruppsmedlemmarnas roller tidigt. 

Styrgrupper kan vara gemensamma för flera projekt, eller skräddarsydda, alltså speciellt utformade för ett enda projekt.

I projektmiljöer där många projekt drivs samtidigt kan styrgruppen vara gemensam för flera projekt inom ett verksamhetsområde. Uppgifterna i gruppen är då många gånger främst inriktade på koordinering av den gemensamma projektportföljen. 

I en skräddarsydd styrgrupp bör projektbeställaren vara ordförande. Styrgruppen avlastar och stödjer projektbeställaren, men övertar inte dennes ansvar för projektet.

projektmodell-rollersamverkan

Dela denna sida