Styrgrupp

Personer som stödjer projektbeställaren.

Styrgruppen:

  • Undanröjer hinder för projektet.
  • Stödjer projektledaren och beställaren.
  • Hjälper till att förankra projektet hos olika intressenter.
  • Följer upp projektets resultat och deltar i beslut.
  • Medverkar vid prioritering av resurser.

I en skräddarsydd styrgrupp bör projektbeställaren vara ordförande. Styrgruppen avlastar och stödjer projektbeställaren, men övertar inte dennes ansvar för projektet.

I projektmiljöer där många projekt drivs samtidigt kan styrgruppen vara gemensam för flera projekt inom ett verksamhetsområde. Uppgifterna i gruppen är då många gånger främst inriktade på koordinering av den gemensamma projektportföljen.

projektmodell-rollersamverkan

Dela denna sida