Kundanpassad utbildning

Projektledarprogrammet

Komplett projektledarutbildning

Projektledning kan generellt sett delas in i två kompetensområden, metodkompetens och beteendekompetens.
I Projektledarprogrammet integrerar vi praktiska gruppövningar i projektmetodik med individuell färdighetsträning i olika övningar och rollspel för att belysa ledarskap och kommunikationsaspekterna på projektledning.

Datum för nästa kurs: 17-19 jan, 20-21 feb, 20-21 mars, 25-27 april.

63 900:- exkl moms
2023-01-17 Wenells kurslokaler, Stockholm
Anmäl dig

Denna utbildning är vårt kompletta utbildningsprogram i projektledning.

Syfte

Projektledarprogrammet ger dig metoderna, verktygslådan och erfarenheten för att hantera de situationer som uppstår i projektet. Det ger dig tyngd, styrka och självförtroende att hantera olika typer av situationer, t.ex. hur du ska göra en realistisk projektplan, förankra en projektbeskrivning i styrgruppen eller hantera en konflikt på ett projektmöte.

Målet är att:

 • Ge dig både metoder och färdigheter för att bli en framgångsrik projektledare

Form

Utbildningen är uppdelad i fyra olika etapper. Mellan de olika etapperna behöver du vara beredd på att lägga ner tid på litteraturläsning och annat hemarbete.

Tack vare programmets uppläggning får du möjlighet att fördjupa dig i de olika ämnena och utväxla tankar och erfarenheter med kursledare och övriga deltagare under en längre utbildningsperiod.

Målgrupp

Nuvarande eller blivande projektledare, delprojektledare och linjechefer. Alla som arbetar i eller med projekt.

Omfattning

Projektledarprogrammet genomförs under fyra etapper på totalt 10 dagar (3+2+2+3).

Dagarnas längd varierar med start tidigast 08:30 och slut senast 17:00.

Certifierad?

Denna kurs ger 80 PDU-poäng till dig som är certifierad enligt PMI®.

Innehåll

 • Projektarbetsmodeller och beslutsprocesser
 • Riskanalys
 • Hantering av intressenter
 • Målstyrning
 • Planering och uppföljning

 • Agila principer
 • Projektets organisering
 • Konflikter och konflikthantering
 • Aktivt lyssnande
 • Effektiv feedback
 • Svåra samtal

 • Grupputveckling
 • Effektiva projektmöten
 • Förhandling
 • Övertygande presentationer
 • Personlig utveckling

Osäker på vilken kurs du ska välja?

Vi hjälper dig gärna att välja en utbildning som passar dig.
Ring oss på +46 8 545 700 90 eller fyll i formuläret så ringer vi dig.

Dela denna sida