Kundanpassad utbildning

Projektledarprogrammet

Står du inför utmaningar i ditt projekt?

Vare sig utmaningarna handlar om planering, roller eller att leda och motivera en grupp så får du genom att delta i projektledarprogrammet verktyg som hjälper dig och ditt team i stunden. Projektledarprogrammet ger dig färdigheter i en unik kombination av projektmetodik och ledarskap, integrerat till en helhet som fungerar.

Under programmet gör du en längre läranderesa som sträcker sig över flera månader. Du har möjlighet att bygga upp kunskap och färdigheter över tid, och parallellt tillämpa dem i din vardag.
Tillsammans med teamet på kursen fäster du dina nya kunskaper och färdigheter i den verksamhet där du driver projekt.

Kursen är uppdelad på 3+2+2+3 dagar.

Nästa kurs ges i Stockholm: 11-13/9 + 10-11/10 + 5-6/11 + 4-6/12

65 500:- exkl moms
2024-09-11 Wenells kurslokaler, Stockholm
Anmäl dig

Denna utbildning är vårt kompletta utbildningsprogram i projektledning.

Syfte

Den här kursen ger dig en unik kombination av färdigheter inom projektmetodik och ledarskap, integrerat i en och samma utbildning.

Projektledarprogrammet ger dig metoderna, verktygslådan och erfarenheten för att hantera de situationer som uppstår i projekt.
Det ger dig tyngd, styrka och självförtroende att hantera olika typer av situationer, t.ex. hur du ska göra en realistisk projektplan, förankra en projektbeskrivning i styrgruppen eller hantera en konflikt på ett projektmöte.

Målet är att ge dig:

 • Ökade kunskaper och färdigheter som ger dig bättre
  förmåga att leda projekt.
 • Konkreta verktyg, modeller och mallar som gör att
  du kan planera och leda projekt.
 • Förmåga att skapa engagemang och motivation.
 • Förståelse för hur ditt och andras beteende
  påverkar individer och grupper.

Form

Vi använder övningar, färdighetsträning, rollspel, diskussion och reflektion som stöd för inlärning och för att etablera nya beteenden. Projekt från deltagarnas egen verksamhet används under övningarna.
I träningsperioden mellan utbildningsetapperna tränar du på att tillämpa dina nya färdigheter i vardagen. I samband med utbildningen används en digital lärplattform som stöd för träningsperioderna.
Tack vare programmets upplägg får du möjlighet att fördjupa diskussionen och utbyta tankar och erfarenheter med kursledare och övriga deltagare under en längre utbildningsperiod.

Målgrupp

Kursen riktar sig till projektledare, delprojektledare, förändringsledare och linjechefer. Även du som är projektdeltagare har utbyte av denna utbildning.

Omfattning

Projektledarprogrammet genomförs under fyra etapper på totalt 10 dagar (3+2+2+3).
Tio heldagar, 80 timmar. Max 15 deltagare.

Certifiering

Denna kurs ger 80 PDU‐poäng till dig som är certifierad enligt PMI®.

Innehåll

 • Projektarbetsformen
  Att leda i komplexitet och osäkerhet
 • Planering och uppföljning
 • Ledarskapet i projekt – Hur får jag med mig gruppen?
 • Målstyrning
 • Riskanalys

 • Agil utveckling
 • Att hantera intressenter och förväntningar
 • Projektets roller och deras samspel
 • Konflikthantering
 • Kommunikation och lyssnartekniker
 • Effektiv feedback

 • Svåra samtal
 • Grupputveckling
 • Effektiva projektmöten
 • Förhandling
 • Övertygande presentationer
 • Personlig utveckling

Osäker på vilken kurs du ska välja?

Vi hjälper dig gärna att välja en utbildning som passar dig.
Ring oss på +46 8 545 700 90 eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Dela denna sida