Förstudiefas

I denna fas studeras idén ur en vid synvinkel.

Det gäller att söka, beskriva och välja alternativ samt bedöma idéns värde och genomförbarhet. Avsikten är att öka förståelsen och kunskapen om idén genom att beskriva varför och hur den bör förverkligas och vilket resultat som kan uppnås.

  • Beskriv bakgrund och omgivning.
  • Identifiera intressenter och deras behov samt egna önskemål.
  • Beskriv möjliga resultat (projektmål) som skulle kunna ge dessa effekter.
  • Välj ett alternativ och eventuellt reservalternativ.
  • Tydliggör alternativet och ev. reservalternativ med avseende på förutsättningar och framgångsfaktorer.
  • Ta ställning till om idén skall förverkligas i form av ett projekt eller på annat sätt.
  • Gör en grov uppskattning av kompetens- och resursbehov samt tidsåtgång för genomförandet.

projektflodet-forstudie

Dela denna sida