Delprojektledare

Den som leder arbetet i ett delprojekt och ansvarar för att dess mål infrias.

Delprojektledare:

 • Sätter sig in i projektets bakgrund och arena samt kommer överens med projektledaren vad som skall ingå i delprojektet.
 • Informerar medarbetarna och vidareutvecklar delprojektets arena i samverkan med dem.
 • Visualiserar delprojektets innehåll och resultat.
 • Organiserar delprojektet och överenskommer med resursansvariga om förfogande av personella och övriga resurser.
 • Planerar delprojektet.
 • Hanterar osäkerhet i delprojektet, bl.a. genom aktiv riskstyrning.
 • Skapar förutsättningar och undanröjer hinder så att alla kan arbeta, samverka och kommunicera på ett enkelt sätt.
 • Koordinerar arbetsinsatserna och håller uppe tempot genom aktiv daglig ledning.
 • Håller projektledaren och övriga delprojektledare informerade.
 • Ansvarar inför projektledaren för att delprojektets mål infrias och att dessa harmonierar med övriga delar av projektet.
 • Genomför erfarenhetsseminarium för att lära av arbetet.

Delprojektledare utses när projektet är så stort eller komplext att det delas in i delprojekt. Då är det en utmaning att se till att delprojektets egna mål uppnås samtidigt som detta ska leda till att hela projektets mål infrias. Delprojekt kan ge deltagarna möjlighet att bedriva arbetet i väl fungerande mindre grupper även när projekten är större.

Dela denna sida