Delprojektledare

Den som leder arbetet i ett delprojekt och ansvarar för att dess mål infrias.​

Delprojektledare utses när projektet är så stort eller komplext att det delas in i delprojekt. Då är det en utmaning att se till att delprojektets egna mål uppnås samtidigt som detta ska leda till att hela projektets mål infrias. Delprojekt kan ge deltagarna möjlighet att bedriva arbetet i väl fungerande mindre grupper även när projekten är större.

Delprojektledare:

  • Koordinerar arbetet och håller tempot uppe genom aktiv daglig ledning.
  • Sätter sig in i projektets bakgrund och spelplan samt kommer överens med projektledaren vad som skall ingå i delprojektet.
  • Fastställer och uppdaterar vid behov delprojektets spelplan tillsammans med projektledaren.
  • Visualiserar delprojektet tillsammans delprojektmedarbetarna.
  • Organiserar delprojektet och har löpande dialog med resursansvariga om förfogande av personella och övriga resurser.
  • Planerar delprojektet på relevant detaljeringsnivå och planeringshorisont, i samverkan med delprojektmedarbetarna.
  • Hanterar tillsammans med delprojektmedarbetarna osäkerheter i delprojektet bl.a. genom aktiv riskstyrning.
  • Håller projektledaren och delprojekt-medarbetarna informerade om nuläge och eventuella avvikelser.
  • Ansvarar inför projektledaren att delprojektets mål infrias och att dess resultat harmonierar med övriga delar av projektet.
  • Samlar löpande under delprojektet lärdomar och ser till att erfarenheter från delprojektet vidareförmedlas.

Dela denna sida