Att övertyga som projektledare

Att övertyga som projektledare/teamledare är en nyckelkompetens idag, då många vill ha dina medarbetares och intressenters tid och uppmärksamhet. För att du ska kunna leverera vid utsatt tid, behöver du vara säker på att alla förstått ditt budskap, och vad som förväntas av dem i ditt projekt/team.

Det ställer krav på dig att vara tydlig, koncis och lyhörd när du står inför en situation där du vill informera, diskutera, ta beslut och/eller påverka andra. Under en intensiv kursdag får du lära dig hur du når fram till rätt målgrupper, så att ditt projekt får de bästa förutsättningarna.

5 900:- exkl moms
2024-06-24 Wenells kurslokaler, Stockholm
Anmäl dig
2024-09-12 Hotell Riverton, Göteborg
Anmäl dig
2024-10-28 Wenells kurslokaler, Stockholm
Anmäl dig
Syfte

Att övertyga som projektledare/teamledare är en workshop med teori och efterföljande övning i hur du strukturerar och framför en presentation till en eller flera målgrupper, i syfte att nå dina mål med presentationen. Målet med kursdagen är att du ska utveckla dina förmågor att vara tydlig, nå fram och engagera, och få rätt kunskap och metoder för att få och behålla målgruppens intresse under hela presentationen. Kursen genomförs som en intensiv workshop med tyngdpunkt på att träna utifrån ”Löpsedelsmetoden”, där du jobbar med ett eget exempel från idé till färdig presentation. Du övar även på ditt personliga framförande, och får med hjälp av tränaren och gruppen konkret feedback på hela presentationen. Lärandet sker i iterationer där du justerar och övar igen tills du är nöjd.

Målet är att:
  • Ge dig ökade kunskaper och färdigheter i hur du strukturerar din presentation för att skapa tydlighet och intresse hos deltagarna
  • Ge dig möjlighet att skapa de bästa förutsättningarna för ditt projekt, genom förståelse för hur du kan engagera projektmedlemmar och intressenter under hela presentationen
  • Ge dig förståelse för hur du uppfattas, och konkreta verktyg för att säkerställa att ditt budskap når fram.
Form

Vi använder teoretisk förberedelse, övning, feedback, diskussion och reflektion som stöd för inlärning och för att etablera nya beteenden.

Målgrupp

Kursen passar dig om är projektledare, teamledare, arbetsledare, verksamhetsutvecklare, affärsutvecklare, förändringsledare, innovationsledare.

Omfattning

En heldag, 8 timmar. Max 9 deltagare.
kl. 08.30 – 17.00

Innehåll

Under kursdagen får du ökad kunskap och övning i:

  • Hur du strukturerar din presentation med hjälp av löpsedelsmetoden
  • Hur du lyssnar aktivt med hjälp av öppna och stängda frågor, och sammanfattningar
  • Hur du med dig själv som verktyg engagerar, inspirerar, och får andra att agera.

Du får träna, justera och träna igen med hjälp av feedback tills ditt framförande sitter som det ska.

Dela denna sida