Vår projektmodell

Olika tillämpningar

Vi delar in olika arbeten av engångskaraktär i tre olika kategorier: uppgift, uppdrag och projekt. Syftet är att få till en bra balans mellan styrning/formalia och enkelhet.

Till stöd för olika typer av arbete finns i Wenells projektmodell tre varianter anpassade efter de skiftande behoven. Arbetsmönstret är snarlikt och verktygslådan kan komma till nytta för alla tre kategorierna.

fordelning_uppgifter

Uppgift

Uppgifter är enkla arbeten av ringa omfattning med låg osäkerhet och litet samordningsbehov. Arbetssättet inspireras av projektformen men är mer informellt jämfört med uppdrag eller projekt. Många uppgifter utförs av en enskild person.

Vår uppgiftsmodell

Uppdrag

Uppdrag är arbeten med lägre osäkerhet än projekt och mindre behov av omprövning. Det finns ofta erfarenhet av liknande arbeten och handlingsmönster är kända. Behovsbilden är tydlig. Samordningsbehovet är lägre än för projekt.

Vår uppdragsmodell

Projekt

Projekt är arbeten med hög osäkerhet och stort samordningsbehov. Behovsbilden behöver genomlysas och förtydligas. Arbetet behöver omprövas under projektets gång.

Vår projektmodell

Vill du veta mer om vår projektmodell?

Gör en intresseanmälan

Dela denna sida