Några gånger per år bjuder vi in till kortare kvällsträffar med spännande teman under rubriken Träffa Wenell.

Formatet är att vi träffas efter jobbet vid femtiden och några timmar framåt med ambitionen att belysa en intressant frågeställning inom projektområdet samtidigt som deltagarna ges möjlighet till mycket diskussion och erfarenhetsutbyte.

Normalt genomför vi varje tematräff i Stockholm, Göteborg respektive Malmö. Vi hoppas att vi på detta sätt kan ge dig som arbetar i projekt nya infallsvinklar och praktiskt användbara kunskaper och enkla verktyg att använda i vardagen.

Är du intresserad så rekommenderar vi dig att då och då titta in på vår hemsida eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev, eftersom intresset för de senaste träffarna varit så stort att vi tvingats sätta ett tak på max. 50 deltagare.

Dela denna sida