Genomförandefas

I denna fas utförs själva projektarbetet.

Tankarna från startfasen omsätts nu i praktiken.

 • Håll tempot uppe genom aktiv daglig ledning och försök att tidigt undanröja hinder.
 • Fokusera på framstegen, till exempel när milstolpar passeras.
 • Sträva efter tidiga och successiva leveranser.
 • Följ upp framåtskridandet, uppdatera planer, sätt in åtgärder, våga ta beslut.
 • Hantera smärre förändringar operativt med hjälp av till exempel en beslutslogg.
 • Hantera beslut som påverkar projektets arena formellt med hjälp av till exempel en ändringslogg.
 • Rapportera status med prognos regelbundet och vid förändringar.
 • Ta fram underlag för grindbeslut och presentera dessa.
 • Förbered leverans i god tid och leverera, till exempel med delleveranser.

projektflodet-genomforande

Successiva leveranser

Sträva efter tidiga, successiva leveranser.

Att dela upp en lång genomförandefas i flera kortare delar, ger flera fördelar:

 • Gruppen får tydliga resultat längs vägen att sikta på, vilket ger tydlighet och fokus.
 • Gruppen levererar kontinuerligt delar av slutresultatet som kommer verksamheten till nytta långt tidigare än vid en stor leverans i slutet.
 • Kund/användare tar löpande emot leveranser, nyttjar resultaten och kan tidigt få ut nyttoeffekter av dessa.
 • Kund/användare ger feedback till projektgruppen som löpande får underlag till justeringar och förbättringar till kommande leveranser.
 • Framsteg och status i projektet blir väldigt tydligt då de levererade resultaten visas upp och dessa demonstrationer kan i stora delar ersätta statusrapportering.
 • Gruppens arbetssätt kan successivt förbättras inför arbete med nästa inkrement.

Dela denna sida