Kvalitet, Miljö och Etik

I samband med vår kvalitetsauktorisation hos Almega Utbildningsföretagen uppdaterade vi våra
styrande dokument avseende kvalitet, miljö och etik. Du finner dessa här nedan.

Kvalitetspolicy Miljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy Uppförandekod

Jämställdhet och Mångfald på Wenell

Almega Utbildningsföretagen kriterier hittar ni på deras hemsida www.utbildningsforetagen.se

Dela denna sida