Nätverk

Vi är aktiva i spännande nätverk, både för vår egen ständiga förbättring och för att driva utvecklingen bredare inom vårt område. Vi har också glädjen att se några av Sveriges ledande högskolor och universitet, som våra återkommande kunder.

Några nätverk som är speciellt viktiga för oss

Projektnäring

Projektnäring föddes i början av 2011 och är en ambitiös satsning på kompetensutvecklingsträffar inom projektledning. Avsikten med Projektnäring är att anordna några kompetensutvecklingsträffar per år, för att erbjuda en mötesplats för projektproffs som löpande ger ny inspiration och kunskap. De som regelbundet deltar får i Projektnäring en unik chans att bygga upp ett nätverk med andra projektproffs i Sverige.

Träffarna har en prislapp för att undvika behovet av andra finansieringskällor som utställare och sponsorer. Projektnäring är inte vinstdrivande, alla eventuella överskott går till genomförande av kommande träffar. Deltagarna ska ges möjlighet att påverka inriktningen på kommande träffar. Sedan 2012 utses varje år Årets projektledare av Svenska Projektakademien vid höstträffen på Projektnäring.

Läs mer

PMI® Sweden Chapter

PMI® Sweden Chapter är känt för att vara en dynamisk organisation som består av projektledare som innehar Project Management Professional (PMP)® certifikat och projektledare som siktar på att bli PMP® certifierade.

PMI® Sweden Chapter ägnar sig åt att främja utvecklingen inom projektledning inom utbildning och näringsliv i Sverige. Detta sker bl.a. genom att sprida och öka kunskap om projektledning och etablera Project Management som profession. I Sweden Chapter får projektledare möjlighet till erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande och vidareutbildning.

Vi är guldsponsor i PMI® Sweden Chapter och är av PMI® i USA utsedd som Registered Education Provider (R.E.P.). Hos oss hittar du skräddarsydda kurser som förbereder dig för din PMI® certifiering.

Läs mer

Svenska Projektakademien

Svenska ProjektAkademien har till uppgift att främja utveckling och tillämpning av projektarbetsformen i svenskt arbetsliv. Akademien är sedan 1994 en mötesplats för personer med hög kompetens inom ämnesområdet projektledning. Ledamöterna, som är tekniker, ekonomer, beteendevetare och humanister från näringsliv, offentlig förvaltning, universitet och högskolor, är förvissade om att det går att göra företag och förvaltningar effektivare genom att starkare utveckla projekttänkandet.

Sedan 1994 är vår konsult Mats Ragnarsson ledamot av Akademien.

Läs mer

Svenskt Projektforum

Föreningen arbetar sedan snart 50 år för att stärka och utveckla projektverksamhetens roll i företag och organisationer. Detta gör man genom att på olika sätt vara en träffpunkt för erfarenhetsutbyte mellan personer som ansvarar för eller arbetar i projekt. Man ger bl a ut en medlemstidning, Projektvärlden, och arrangerar seminarier och symposier. Vidare certifierar man årligen ett stort antal projektledare enligt IPMA.

Läs mer

IRNOP

IRNOP är ett av de mest intressanta nätverken internationellt vad gäller forskning kring projektformen tycker vi i Wenell. IRNOP står för International Research Network on Organizing by Projects.

Medlemmarna i nätverket kommer från hela världen. Även om det framförallt är för en vetenskaplig publik är nätverket av stort intresse även för praktiker.

Vi deltar aktivt på de konferenser som arrangeras av IRNOP och ser det som ett viktigt utbyte för vår utveckling.

Läs mer

ISO och SIS

ISO, den internationella standardiseringsorganisationen, verkar internationellt för att undanröja handelshinder. Wenell deltar tillsammans med andra representanter från näringslivet och offentlig sektor i den tekniska kommitté som ansvarar för standardisering inom projekt, program och portföljstyrning.

Wenell deltar aktivt som subject matter expert i standardiseringsarbetet som bedrivs av ISO, genom att skriva standarder tillsammans med våra internationella kolleger, ta beslut i kommittéerna, som stöd till kommittéledningen, i det löpande arbetet och inom den svenska kommittén, som bl a beslutar om svensk standard inom området. I den svenska kommittén är vår konsult Annakarin Nilsson ordförande.

Läs mer

Dela denna sida