Projektmedarbetare

Ingår i en projektgrupp och delar ansvaret med övriga medarbetare för projektets resultat. De som aktivt bidrar i projektarbetet.​

Projektmedarbetare:

  • Ansvarar för att den egna arbetsinsatsen schemaläggs och utförs. 
  • Samverkar med övriga medarbetare så att projektets mål infrias. 
  • Sätter sig in i projektets bakgrund och preliminära spelplan (mål och ramar).
  • Vidareutvecklar i samverkan med projektledaren projektets spelplan.
  • Deltar aktivt i projektets planering och riskstyrning.
  • Bidrar till ett bra arbetsklimat. 
  • Delar aktivt med sig av kunskap och ger förslag till förbättringar och meddelar upptäckta avvikelser och förändringar.
  • Rapporterar läge och resultat till projektledaren. 
  • Bidrar med förankring och verkar som ambassadörer för projektet

Projektmedarbetarnas motivation och möjlighet att kraftsamla på uppgiften är ofta avgörande för projektets framgång.

 

projektmodell-rollersamverkan-projektgrupp

Dela denna sida