Projektmedarbetare

Ingår i en projektgrupp. De som aktivt bidrar i projektarbetet.

Projektmedarbetare:

  • Sätter sig in i projektets bakgrund och preliminära arena.
  • Vidareutvecklar i samverkan med projektledaren projektets arena.
  • Deltar aktivt i projektets planering och riskstyrning.
  • Ansvarar för att den egna arbetsinsatsen schemaläggs och utförs.
  • Samverkar med övriga medarbetare så att projektets mål infrias.
  • Bidrar till ett bra arbetsklimat.
  • Ger förslag till förbättringar och meddelar upptäckta avvikelser och förändringar.
  • Rapporterar läge och resultat till projektledaren.

Projektmedarbetarnas motivation och möjlighet att kraftsamla på uppgiften är ofta avgörande för projektets framgång.

projektmodell-rollersamverkan-projektgrupp

Dela denna sida