strategiarbete

Styra och stödja projekt

Rätt stöd till projektet är avgörande

Framgångsrika projekt kan efteråt ofta uppvisa ett väl fungerande samspel mellan projektbeställare och projektledare.
Som ytterst ansvarig för projektet och för att projektledare och projektgrupp ska ges rätt förutsättningar och stöd, har projektbeställaren och styrgruppen en nyckelroll. Kursen sker i våra lokaler, eller på distans.

7 900:- exkl moms
2024-10-15 Wenells kurslokaler, Stockholm
Anmäl dig

Förmågan att klara den svåra balansen mellan att styra när situationen kräver det och att stödja när det behövs är många gånger avgörande.

Syfte

Utbildningen syftar till att ge ledningspersonal djupare förståelse för styrgruppsarbete samt för beställarrollen och dess betydelse. Med kunskaper från denna kurs får deltagarna större möjligheter att utveckla sin organisations förmåga att driva projekt.
Målet är att:

 • Ge en förståelse för rollen som styrgruppsmedlem och projektbeställare.
 • Erbjuda verktyg att använda i beställararbetet.
 • Förmedla kunskap om projektorganisationens roller, samspel och ansvarsfördelning.
 • Ge dig självförtroende i rollen som projektbeställare/styrgruppsmedlem.

Certifiering

Denna kurs ger 8 PDU‐poäng till dig som är certifierad enligt PMI®.

Form

Utbildningen är uppbyggd kring föreläsningar, grupparbeten och diskussioner.  De medverkande ges många möjligheter att ta upp aktuella frågeställningar och praktiska erfarenheter från den egna verksamheten.

Målgrupp

Beställare av projekt, styrgruppsmedlemmar och chefer som är engagerade i projektverksamhet.

Omfattning Lokalutbildning

 • En heldag: kl 09.00 – 17.00

Omfattning Distansutbildning

 • En heldag: kl 09.00 – 17.00

Innehåll

 • Projektbeställarens perspektiv
 • Projekt!
 • Projektmiljö
 • Projektorganisationen

 • Projektbeställarens arbetsområden
  – Säkerställa nytta
  – Komma överens om projektets arena
  – Säkra resurser
  – Förankra, skydda och undanröja hinder
  – Samverka, följa upp och stödja
  – Säkra resultat, lärande och effekter

 • Projektbeställaren och styrgruppen
 • Beställarbeteenden

Dela denna sida