Agil Projektledning

Arbeta i projekt

Varje projektmedarbetares förståelse av och intresse för sin uppgift är av betydelse för hela projektets framgång.
Med kunskaper om projekt och hur samspel i grupper fungerar kan medarbetaren själv påverka förutsättningarna och bidra till ett bra upplägg av arbetet.

Syfte

Utbildningen syftar till att ge projektmedarbetaren ökade kunskaper om projektarbete och sin viktiga roll i detta. Att ta en aktiv roll som medarbetare gör dessutom projektet mer intressant och engagerande.

Målet är att:

Ge dig färdigheter för att bli en framgångsrik projektmedarbetare .

Form

Utbildningen bedrivs internt i våra kunders företag i form av workshops med inslag av teoripass, övningar, gruppdiskussioner och reflektionspass. Avsikten är att ge deltagarna variationsrika dagar med plats för såväl lärande som utbyte och eftertanke.
Flera viktiga arbetsmoment tränas och deltagarna får med sig en utförlig och informativ dokumentation. Kursen kan hållas antingen på svenska eller engelska.

Målgrupp

Medarbetare i alla typer av projekt och personer som behöver ha ökad insikt i projektarbete.

Omfattning

Utbildningen genomförs under två dagar med maximalt

20 deltagare, antingen som dagkurs eller internat.

Innehåll

 • Projektarbetsformens tillämpning, dess begrepp och utveckling
 • Medarbetarrollen och dess betydelse för framgång
 • Centrala moment vid projektarbete
 • Företagens organisation och samspel mellan projekt och linje
 • Projektorganisationen och dess roller
 • Samverkan i och mellan projektgrupper
 • Lagarbete och olikhetens styrka
 • Viktiga arbetsuppgifter under projektets genomförande
 • Projektavslut och överlämning av projektets resultat
 • Reflektion och lärande
 • Erfarenhetsgenomgångar

Är du intresserad av utbildning anpassad för din verksamhet?

Fyll i vår intresseanmälan så hör vi av oss till dig.

Dela denna sida