Mottagare

Den eller de personer som förvaltar projektets resultat​

Mottagare:

  • Ansvarar för fortsatt verksamhet, till exempel drift, förvaltning och kompetensutveckling.
  • Sätter sig tidigt in i projektet, dess resultat och effektmål.
  • Beskriver och kommunicerar fortlöpande sina förväntningar.
  • Bidrar med synpunkter under projektets gång.
  • Informerar berörda om nya kontaktvägar och kontaktpersoner.
  • Tar emot och ansvarar för restpunktlista.
  • Tar emot, kontrollerar och förvaltar leveranser.
  • Tar emot synpunkter på projektets resultat och genomför förbättringar.
  • Samverkar med projektbeställaren över tid kring nödvändigt förändringsarbete samt uppföljning av nytta/effekter.

Mottagare har en viktig uppgift i att säkerställa att resultatet förvaltas på ett bra sätt. Att mottagare är utsedda att ta över ansvaret efter överlämning är viktigt för att projektet skall kunna avslutas i tid och dess deltagare skall kunna ägna sig åt nya uppgifter.

Mottagare är också naturliga diskussionspartners till projektledaren, till exempel kring kriterier för projektslut.

projektmodell-rollersamverkan-kund

Dela denna sida