Personuppgiftspolicy

Version mars 2021

Din integritet är viktig för oss på Wenell och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. För att du som kund/besökare/användare till våra utbildningar och tjänster ska känna dig trygg, beskriver denna personuppgiftspolicy hur Wenell Management AB behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

1. Vilka är Wenell?
2. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy
3. Data som Wenell samlar in och hur den används
4. Säkerhet
5. Wenell som personuppgiftsbiträde
6. Underbiträden till Wenell Management AB
7. Hur används cookies
8. Hur används personuppgifter inom direkt marknadsföring?
9. Överföring av information
10. Ändringar av denna personuppgiftspolicy

 

1. Vilka är Wenell?

I denna policy kallas Wenell Management AB, Org.nr: 556294-3943 för Wenell och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för användaren eller kunden.

Wenell ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, epost, chat eller direkt på någon av våra utbildningar, seminarier, mässor eller annat sätt.

Wenell går att nå på följande sätt:

Post: Wenell Management AB, Box 873, 121 18 Johanneshov
Tel: 08-545 700 80
E-post: info@wenell.se

2. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy

Denna policy gäller för användare som besöker och/eller handlar något på hemsidan https://www.wenell.se. Den gäller också vid nyttjande av någon av våra kurser, appar, hemsidor och/eller tjänster samt våra kanaler på sociala medier.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

3. Data som Wenell samlar in och hur den används

Wenell agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall.

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Wenell ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som användare/kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss.

Wenell agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i tabellen Personuppgiftsbehandlingar längre ned på denna sida.

Som personuppgiftsansvarig har Wenell ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

4. Säkerhet

Wenell skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av Wenells system som hanterar personuppgifter. Anställda på Wenell samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa Wenells interna informationssäkerhetspolicy

Personuppgifter som skickas in till Wenell utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad, undantaget gäller spontana ansökningar samt support- eller avtalsärenden.

5. Wenell som personuppgiftsbiträde

Skulle Wenell agera som personuppgiftsbiträde för dig som användare till någon av våra tjänster krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan dig som användare och Wenell. Ett förslag till sådant kan vi tillhandahålla eller så kan du välja att skriva ett eget. Wenell agerar i enlighet med den instruktion som bifogas vårt förslag till personuppgiftsbiträdesavtalet.

6. Underbiträden till Wenell Management AB

Wenell använder underbiträden till många av våra tjänster och molnlösningar. Wenell förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga underbiträden samt att dessa förutom att följa GDPR även följer Wenells krav på integritet, tillgänglighet och säkerhet tillämpliga i Wenells interna policydokument.

7. Hur används cookies

Wenells hemsida innehåller Cookies. Dessa är små textfiler som placeras på datorn av webbservern. Cookies fungerar som ett ID och gör att hemsidan fungerar på bästa möjliga sätt.

Cookies sparas på din dator vid bokning av kurs och beställning av böcker på hemsidan. Cookies används också för att ge dig en personlig upplevelse på vår hemsida och för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt.

Wenell använder cookies för att förbättra upplevelsen på hemsidan på följande sätt:

 • Kontrollerar hur webbplatsen används genom att kolla på trafikmönster. Vi kan därigenom utforma sidan för att ge dig som användare bästa upplevelse
 • Samlar in och analyserar beteendedata baserat på användning av webbplats och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation och budskap till användaren

Det finns två typer av cookies och båda används på Wenells hemsida. Den ena typen, som kallas för Permanent Cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. När du besöker wenell.se och wenell.com används dessa för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur en besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användare rör sig i navigeringen. Den andra typen, Session Cookie, lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på någon av våra webbsidor. Session cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På denna webbplats används session cookies för att hantera information som du lämnar när du använder Wenells tjänster.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information

På Wenells webbplats används också tredjepartscookies för bland annat Google Analytics. Syftet är att förstå hur vår sida används och kunna förbättra den. Om du inte vill ta emot cookies kan du i din webbläsare ändra inställningar för cookies, och du kan även spärra cookies. Observera att om du spärrar cookies kommer du inte kunna använda alla funktioner på Wenells hemsida.

8. Hur används personuppgifter inom direktmarknadsföring?

Wenell använder direktmarknadsföring för att ge relevanta förslag och erbjudanden för dig som gått kurs hos oss eller anmält ditt intresse för att få vårt nyhetsbrev. Vi använder också direktmarknadsföring för att ge dig information om när större nyheter inom dina intresseområden finns tillgängliga

Wenell följer etiska riktlinjer vad gäller direktmarknadsföring.

9. Överföring av information

Wenell och dess underbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part. Kontaktinformation som behövs för direktmarknadsföring kan behandlas av våra biträden.

10. Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

 

Dina rättigheter

Som registrerad hos Wenell Management AB har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Vi har samlat dessa i tabellen Personuppgiftsbehandlingar. I tabellen syns bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.
 • Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
 • Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:

–   Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.

–   Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.

–   Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

–   Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

–   Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

 • Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Wenell kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
 • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vår kundservice via telefon 08-545 700 80 eller via e-post info@wenell.se.

Personuppgiftsbehandlingar – Externa

Personuppgiftsbehandling Syfte med behandlingen Kategorisering av personuppgifter Kategorisering av registrerade Rättslig grund Lagringstid
Kundanpassade kurser Fullgöra åtagande Kontaktuppgifter, erfarenhet, mål Kursdeltagare Avtal + Intresseavvägning Avtalstiden + 3 år
Kundanpassade kurser Fullgöra åtagande Filmer Kursdeltagare Intresseavvägning Under kursen + 1 månad
Kundanpassade kurser Fullgöra åtagande Kontakt- och fakturauppgifter Kundens kontaktperson Avtal Avtalstiden + 7 år
Öppna kurser (PLSK) Fullgöra åtagande Kontaktuppgifter, erfarenhet, mål Kursdeltagare Avtal + Intresseavvägning Avtalstiden + 3 år
Öppna kurser (PLSK) Fullgöra åtagande Filmer Kursdeltagare Intresseavvägning Under avtalstiden + 30 dagar
Öppna kurser (PLSK) Fullgöra åtagande Kontakt- och fakturauppgifter Kundens kontaktperson Avtal Avtalstiden + 7 år
Anmälan om speciella behov Säkerställa deltagares hälsa och bekvämlighet Hälsouppgifter, Speciella behov Kunder, kursdeltagare Skydda grundläggande intressen Under avtalstiden + 30 dagar
Besök på hemsidan Analys och uppföljning Cookie, IP-adress Hemsidebesökare Intresseavvägning
Anmälan till gratistjänster, t.ex. seminarier och webinarier Leverera varan/tjänsten Kontaktuppgifter Kunder, Potentiella kunder Avtal Avtalstiden + 1 år
Direkt marknadsföring Erbjuda varor/tjänster Kontaktuppgifter Kunder Intresseavvägning 3 år efter avtalet upphört
Arbetssökande Utvärdera och välja rätt person att rekrytera Kontaktuppgifter Arbetssökande Intresseavvägning + Samtycke Rekryteringsprocessen + 6 månader
Leverantörsreskontra Köpa vara/tjänst Faktureringsuppgifter Leverantörer Avtal + Rättslig förpliktelse 7 år
Leverantörsregister Kontakta leverantör vid köp/support Kontaktuppgifter Leverantörer Avtal + Intresseavvägning Avtalstiden + 3 år
Kontakt via telefon Underlag samt fullgörande för återkontakt, avtal Kontaktuppgifter Alla kategorier Intresseavvägning 2 år
Kontakt via mail, sociala media Underlag samt fullgörande för återkontakt, avtal Kontaktuppgifter Alla kategorier Avtal + Intresseavvägning 5 år
Anmälan för nyhetsbrev, blogg Nyhetsbrev, Blogg e-postadress Kunder Avtal + Samtycke Avtalstid + 30 dagar

 

Dela denna sida