Vi har fokus på människors och organisationers lärande

Wenell Management AB bildades redan 1967 och är idag ett av Nordens ledande konsult- och utbildningsföretag. Vi hjälper våra kunder att lyckas med sina projekt och med sitt ledarskap.

Vår specialitet är att få människor att fungera i och att driva förändring genom kunskap, färdighet och trygghet. Vår kunskapsbas är projekt, vars tillämpning i olika miljöer vi jobbat med i över femtio år. Vi använder banbrytande pedagogik och vårt fokus ligger på enkelhet och tillämpbarhet. Vi skräddarsyr insatser som genererar värde för kundorganisation & individer.


Vilka är Wenell Management AB? VD Tommy Olin berättar (länk till video)

Vi tror på projektformen

Rörligare, vitalare och bättre

Organisationer som är duktiga att tillämpa projektformen är rörligare, vitalare och bättre rustade att klara förändringar. Denna förmåga växer fram ur kunskaper, ur en gemensam syn på projektverksamheten och ur ett professionellt agerande på alla nivåer i organisationen. Ofta är det de enkla, raka lösningarna som är nyckeln till framgång.

Ny kunskap och nya färdigheter

Vår uppgift är att hjälpa kunden så att ny kunskap uppstår och att färdigheter finslipas hos den person, organisationsenhet eller verksamhet som engagerar oss. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den man vill hjälpa och förståelse för dennes möjligheter.

Omfattande erfarenhet

Vi har omfattande erfarenhet av att arbeta med projektledning, utbildning, projektmodeller och organisations- och ledarutveckling. Idag har vi glädjen att se mer än 500 företag och organisationer som våra kunder, varav åtskilliga med internationell verksamhet. För många av dem handlar det om att ge oss förtroendet att vidareutveckla arbetssätt och beteenden. Men fler och fler talar om oss som sin partner, där våra anställda konsulter anlitas fortlöpande för att stödja och förädla verksamheten.

Vår strategiska inriktning

Vi är ett nav för projektformens utveckling och finslipar färdigheter som stärker dig
som individ och din organisation.

  • Vi bygger attraktiva nätverk – med kunder, forskare och kollegor.
  • Vi finns där våra kunder vill att vi ska finnas – vi följer våra kunder ut i världen.
  • Vi förstår olika miljöer och vi integrerar metodkunnande och beteendekompetens så att verkliga förbättringar får genomslag.
  • Vi gör ledare av projektledare och chefer.

Saker vi är riktigt bra på

Införa ett gemensamt arbetssätt i projekt som fungerar

Med vår enkla, licensfria modell för att driva projekt, uppdrag och uppgifter som bas bygger våra kunder fungerande arbetssätt tillsammans med oss.

Läs mer

Designa och genomföra lärandeprocesser som ger verkliga beteendeförbättringar i verksamheten

Vi har gedigen forskningsbaserad kunskap om vad som krävs för att utbildning ska leda till bestående förbättringar.

Läs mer

Snabbt sätta oss in i olika miljöer oavsett bransch

Våra anställda konsulter har lång erfarenhet av att verka i en mängd olika situationer, från stora internationella koncerner till små organisationer, företag och offentliga verksamheter.

Läs mer

Träna viktiga färdigheter i ledarskapet, som skapar trygghet och medvetenhet i olika ledarsituationer

Vi tror på att prioritera viktiga ledarbeteenden utifrån var och ens egna behov och sedan uthålligt träna på dessa för att bli en bättre ledare. Vi ger deltagarna användbara, forskningsbaserade principer och verktyg.

Läs mer

Genomföra uppdrag över hela världen

Vi följer med våra kunder till de platser där de har behov av utbildning och vi har stor erfarenhet av att verka i olika kulturer.

Läs mer

Lägga tyngdpunkten på praktisk tillämpning och träning i alla utbildningar

Vi jobbar alltid med deltagarnas egna projekt och situationer i våra utbildningar för att reducera steget från utbildningslokal till vardag.

Läs mer

Vara lyhörda och ödmjuka inför våra kunders behov

Vi tror inte på några standardlösningar utan anpassar alltid till den verklighet som våra kunder befinner sig i.

Läs mer

Skapa dialog och facilitera mötesplatser som utmanar oss själva och våra kunder

Vi ifrågasätter ständigt det beprövade och brinner för att utforska nya vägar. Genom det utbyte vi ständigt har med duktiga projektledare, aktuell forskning och ledande företag får vi bränslet som driver utvecklingen framåt.

Läs mer

Dela denna sida