Projektledare

Den som har det operativa ansvaret för att projektmålen infrias.

Projektledaren är närvarande i projektet och arbetar löpande med att motivera, inspirera och coacha projektdeltagarna samt verkar för att skapa en god projektkultur. ​

Projektledaren:

 • Koordinerar arbetsinsatserna och håller tempot uppe genom aktiv daglig ledning
 • Sätter sig in i projektets bakgrund och preliminära spelplan (mål och ramar) samt informerar samtliga medarbetare om dessa.
 • Genomför i samverkan med nyckelpersoner intressentanalys och vidareutvecklar projektets spelplan.
 • Fastställer och uppdaterar vid behov projektets spelplan, i samverkan med projektbeställaren.
 • Visualiserar tillsammans med projektmedarbetarna projektet för att öka tydligheten.
 • Organiserar projektet och har löpande dialog med resursansvariga om förfogande av personella och övriga resurser.
 • Planerar projektet på relevant detaljeringsnivå och planeringshorisont, i samverkan med projektmedarbetare.
 • Hanterar osäkerhet i projektet, bl.a. genom aktiv riskstyrning tillsammans med projektmedarbetarna.
 • Håller projektbeställaren informerad om nuläget och eventuella avvikelser, bl.a. genom statusrapporter.
 • Samverkar löpande med kund/användare, mottagare och andra intressenter.
 • Sammanställer projektstatus och underlag inför operativa och strategiska beslut.
 • Levererar projektets resultat till kund och överlämnar ansvaret till mottagare.
 • Samlar löpande under projektet lärdomar, skriver slutrapport och ser till att erfarenheter från projektet vidareförmedlas.

En av projektledarens mest centrala uppgifter är att skapa förutsättningar och undanröja hinder, så att alla kan arbeta, samverka och kommunicera på ett enkelt sätt. Se även Delprojektledare.

 

projektmodell-rollersamverkan-projektgrupp

Dela denna sida