Projektledare

Den som leder arbetet och ansvarar för att projektmålen infrias.

Projektledaren:

 • Sätter sig in i projektets bakgrund och preliminära arena samt informerar samtliga medarbetare om dessa.
 • Genomför intressentanalys och vidareutvecklar i samverkan med projektmedarbetarna projektets arena.
 • Fastställer i samverkan med projektbeställaren projektets arena.
 • Visualiserar projektets innehåll och resultat.
 • Organiserar projektet och överenskommer med resursansvariga om förfogande av personella och övriga resurser.
 • Planerar projektet.
 • Hanterar osäkerhet i projektet, bl.a. genom aktiv riskstyrning.
 • Koordinerar arbetsinsatserna och håller uppe tempot genom aktiv daglig ledning.
 • Håller projektbeställaren informerad om nuläget och eventuella avvikelser, bl.a. genom statusrapporter.
 • Samverkar löpande med kund/användare och mottagare.
 • Sammanställer projektstatus och underlag inför grindbeslut.
 • Ansvarar inför projektbeställaren för att projektmålen infrias.
 • Levererar projektets resultat till kund.
 • Överlämnar ansvaret till mottagare.
 • Genomför erfarenhetsseminarium för att lära av arbetet, skriver slutrapport och informerar om erfarenheterna.

En av projektledarens mest centrala uppgifter är att skapa förutsättningar och undanröja hinder, så att alla kan arbeta, samverka och kommunicera på ett enkelt sätt. Se även Delprojektledare.

projektmodell-rollersamverkan-projektgrupp

Dela denna sida