Referensnätverk

Personer som stödjer projektarbetet eller är berörda av dess resultat ​

Referensnätverk, som ibland kallas referensgrupp, är normalt ingen formell grupp utan en samlingsbenämning för de individer som på olika sätt stödjer projektet. 

Referensnätverket:

  • Ger synpunkter ur ett användar- eller intressentperspektiv.
  • Stödjer projektarbetet som specialister.
  • Utför kortare arbetsinsatser i projektet.
  • Tar löpande del av, vidarebefordrar och förankrar information om projektet.

Vid behov kan referensnätverket innehålla olika grupperingar tex en användargrupp och ett specialistnätverk.

Personer kan under sina mest aktiva perioder ingå i projektgruppen, för att under övrig tid höra till referensnätverket.

projektmodell-rollersamverkan-referensnatverk

Dela denna sida