Coaching – Ledarcoaching

Vill du arbeta medvetet och effektivt som ledare i stället för att lösa akuta situationer? Vill du öka prestationsförmågan hos medarbetare i ditt team? Är du sugen på att ta ett steg till i din utveckling som ledare? Vet du vad du vill göra och är redo att komma i gång?

Genom coaching identifierar vi tillsammans den utvecklingsmöjlighet som förväntas skapa störst värde för dig och ditt projekt/din verksamhet.

Så här går det till

  • Vi sätter upp mål och delmål och hittar de beteenden du är i behov av att förändra för att nå önskat resultat.
  • Vid behov utbildar och färdighetstränar vi för att rusta dig med rätt verktyg.
  • Du övar och genomför aktiviteter på hemmaplan mellan träffarna.
  • Du arbetar med att åstadkomma konkreta förändringar.
  • Vi upprättar en handlingsplan för långsiktigt vidmakthållande.
  • Din chef är välkommen att delta i den inledande och avslutande processen.
  • Vi tar fram mätetal och gör skattningar som ger oss viktigt information och hjälper dig att se framsteg.

Är du intresserad av coaching?

Gör en intresseanmälan

Dela denna sida