Projektgranskning – lessons learned

Granskning av opartisk expert

En granskning av ett projekt som utförs av en extern och opartisk expert minskar risken för ”hemmablindhet”. Detta ökar tryggheten för såväl kunden som medarbetarna i projektets organisation.

Projektgranskning görs för att få bekräftat att projektet hanteras rätt och att det utvecklas i rätt riktning. Lika viktigt kan det många gånger vara att göra projektgranskning efter ett avslutat projekt, för att summera erfarenheterna av vad som gick bra och vad som skulle kunna förbättras inför kommande projekt.

Säkra projektets kvalitet!

Även de mest noggrant förberedda projekt kan utsättas för avvikelser. Oväntade händelser som resursbrist, felbedömningar eller andra okända fallgropar kan komma att ändra förutsättningarna.

Därför måste varje projekt utrustas med ett eget styrsystem. I sådana system ingår som regel en rad verktyg och rutiner för kontroll och korrigeringar.

Är projektet större eller strategiskt viktigt bör dessutom mer omfattande projektgranskningar ingå.

Vi hjälper dig med

  • Att utföra granskning av enskilda projekt
  • Att skapa gemensamma metoder för projektgranskning inom din organisation
  • Att implementera förändringar och förbättringar som granskningarna påvisat
  • Rådgivning kring uppläggning och genomförande av projektgranskningar

Vill ni ha hjälp med projektgranskning?

Gör en intresseanmälan

Dela denna sida