Nyttjande

Projektets resultat tas i bruk.

Detta är en spännande period där projektets resultat omsätts i praktisk nytta.

Kunder/användare nyttjar projektets resultat.

Mottagare:

  • Genomför återstående implementeringsarbete.
  • Arbetar med åtgärder för att realisera effektmålen.
  • Tar emot och behandlar synpunkter och ändringsförslag.
  • Genomför korrigeringar.

projektflodet-nyttjande

Dela denna sida