Nyttjande

Projektets resultat tas i bruk och omsätts i praktisk nytta. Effekterna som motiverade projektet hämtas hem. Projektbeställare och mottagare samverkar för att säkra gott nyttjande.​ Kunder/användare nyttjar projektets resultat. ​

Mottagare:​

  • Genomför återstående förändringsarbete/implementering. ​
  • Arbetar med åtgärder för att realisera effektmålen.​
  • Tar emot och behandlar synpunkter och ändringsförslag.​
  • Genomför korrigeringar.​

Den utsedda personen genomför effektmålsutvärdering.​

projektflodet-nyttjande

Dela denna sida