Träffa Wenell 27 Mars

Målstyrda vs. Målsökande projekt

Under många år har vi haft nöjet och förmånen att jobba med fantastiska företag och människor som levererar produkter/tjänster deras kunder älskar. Vid olika tillfällen dyker det upp situationer och frågeställningar av karaktären;

  • Ska vi göra ”si eller så”? — Nu måste vi ta ett beslut annars… — är det här rätt, då måste ju det andra vara helt fel! — Vi måste veta allt till 100% innan vi vågar göra något

Målstyrda vs. Målsökande projekt

  • Hur ser det ut i din vardag i din organisation samt dina projekt?
    Hur mycket Målstyrning vs Målsökande finns det i dina projekt?
  • Hur stor del kan er organisation Målstyra med tydliga mål och vad är det som gör att ni vill/måste använda ett mer Målsökande och öppet tankesätt?
  • Att möjliggöra lärande, Agilitet, innovation, mm för större värde/kundnöjdhet/lönsamhet är en förutsättning för överlevnad.
  • Hur jobbar ni med både Målstyrda och Målsökande i er verksamhet, bra erfarenheter eller exempel att tipsa om?

Anmäl dig här

Stefan Westlund, Wenell Management AB.

Stefan Westlund, Wenell Management AB.

Kristina Rosén, Wenell Management AB.

Kristina Rosén, Wenell Management AB.

Ledarskap och Kommunikation

Ny kurs fast ändå inte!

Vår populära kurs Praktiskt ledarskap byter namn till Ledarskap och Kommunikation.

Praktiskt Ledarskap är en kurs som vi länge har erbjudit er som behöver utveckla ledarskapet. Under resans gång har vi tillsammans med våra kursdeltagare upptäckt vad som egentligen är kärnan med ledarskapet, nämligen kommunikation. Därför byter vi nu namn på kursen, som kommer att ha samma innehåll som tidigare, men nu med ett namn som bättre beskriver innehållet: Ledarskap och Kommunikation.

Kursen ”Ledarskap och Kommunikation” med undertiteln ”att motivera, coacha och styra som ledare” ger dig kraftfulla redskap inom ledarskap och kommunikation för att motivera, coacha och styra dina medarbetare. Hur du leder spelar roll. Våra beteenden påverkar de omkring oss. Genom insikt, kommunikation och övning blir du rätt ledare för dig och din miljö.

Utbildningen ger dig metoder och verktyg för att du snabbt ska kunna etablera dig i ledarrollen och under tidspress leverera resultat. Att leda ett projekt och temporärt sammansatta team är krävande. De utmanande momenten är många och av varierande karaktär. Utmaningen ligger i att själv hålla ihop helheten och samtidigt få medarbetarna att prestera på hög nivå genom att delegera och motivera.

Läs mer om kursen här

Wenell är medlemmar i Almega Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Almega Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Wenell deltar i SIS tekniska kommitté som utvecklar standarder inom projekt, program och portföljstyrning, som i sin tur är ansluten till den ISO Technical Committee som har det internationella uppdraget att utveckla standarder inom samma område.

Wenell är guldsponsor till PMI® Sweden Chapter vilket innebär att vi bidrar till att åstadkomma en optimal och hållbar förändringskraft i vårt samhälle genom att organisationer anammar och uppskattar projekt som arbetsform.

På Reco.se ges våra kursdeltagare möjlighet att ranka våra kurser. Så här långt har över 900 deltagare rekommenderat oss med ett medelvärde på 4,6 på den femgradiga skalan.

Träna viktiga färdigheter
i ditt ledarskap

Boka din ledarskapskurs!

Våra kurser

Vi gillar möten
och dialog

Bli inspirerad!

Våra events

Dela denna sida