Förberedelsefas

I denna fas förtydligas behov och resultat mer i detalj och fokus övergår mer på omfattning och plan. Förberedelserna görs oftast mer detaljerade för den närmaste tiden och mer översiktliga för senare delar.​​

 • Gå igenom bakgrund och hittills utfört arbete.
 • Nyttja erfarenheter och lärdomar från tidigare liknande initiativ.
 • Välj strategier, tex utvecklingsfilosofi och metoder för genomförande.
 • Gör en fördjupad intressentanalys. 
 • Klargör projektets ambitionsnivå genom att förtydliga effektmål och sätt dessa i relation till resursbehov och risker. 
 • Beskriv övriga delar av projektets spelplan (projektmål, avgränsningar, ramar och  förutsättningar). 
 • Visualisera projektet på sätt som passar projektorganisationen och intressenterna.
 • Organisera och bemanna projektet och beskriv hur samverkan och kommunikation ska fungera.
 • Planera och budgetera projektet på en lämplig detaljnivå. 
 • Förankra projektet internt och externt samt säkra resurser och finansiering. 
 • Beskriv projektets möjligheter och risker, med förslag till åtgärder. 
 • Beskriv hur uppföljning av arbetet ska ske.

projektflodet-start

Dela denna sida