Avslutsfas

För att få ett tydligt avslut finns en separat fas där projektet stängs och erfarenheter återförs.

  • Säkra att kund/användare har godkänt leveransen.
  • Överlämna ansvaret för projektets resultat till mottagare.
  • Genomför ett tydligt avslut, stäm av måluppfyllelse etc.
  • Klargör när effektmål ska utvärderas och vem som är ansvarig.
  • Tydliggör utestående aktiviteter/delar med hjälp av en restpunktlista och stäng projektet.
  • Håll erfarenhetsseminarium och fira avslutet.
  • Sprid erfarenheter från projektet.
  • Avsluta projektet formellt i ekonomisystem m.m.
  • Upplös projektorganisationen.

projektflodet-avslut

Dela denna sida