organisationsutveckling

Agil projektledning

Scrum, Lean och andra Agila angreppssätt

Som namnet Agile antyder handlar det om att nå resultat snabbt med krav på snabbrörlighet och flexibilitet. Agile är inte en utvecklingsmetod i sig utan snarare ett förhållningssätt; en uppsättning värderingar, attityder och principer.

14 500:- exkl moms
2021-02-04 Stockholm
Anmäl dig
2021-03-25 Göteborg
Anmäl dig
2021-04-28 Stockholm
Anmäl dig
Visa alla kurstillfällen

Agila metoder, såsom Scrum,  såg dagens ljus under 90-talet framför allt inom systemutvecklingsprojekt, men har rötter i teorier som går längre tillbaks än så. Allt fler har blivit nyfikna på Agila metoder och de börjar nu få spridning inom alla typer av projekt. Men det finns fallgropar!

Syfte

Agil Projektledning är en koncentrerad basutbildning som ger dig förståelse för vad Agile är och hur agila metoder, tekniker och principer kan integreras i er befintliga projektmetodik. Konkreta metoder och enkla praktiska verktyg du kan börja använda direkt varvas med mer teoretiska resonemang om när de olika delarna passar bäst och hur de ska användas.

Målet är att:

 • Ge dig praktiska och enkla metoder för att bli mer flexibel (agil) i ditt projektarbete.
 • Ge dig kunskaper om hur de agila metoderna fungerar och under vilka förutsättningar (vilka typer av projekt) de fungerar mer eller mindre bra.
 • Stärka dig i din roll som projektledare.

Form

Utbildningen är uppbyggd kring föreläsningar, grupparbete och diskussioner. Några av grupparbetena behandlar praktikfall (verkliga projekt) som du inbjuds att ta med dig till kursen. Vår strävan är att diskutera Agilt i olika branscher för att kunna belysa olika perspektiv

Målgrupp

För dig som har grundläggande kunskaper i projektarbete och är nyfiken på hur Agile kan komplettera den ”traditionella” projektmetodiken. Du vill helt enkelt få in lite mer flexibilitet i dina projekt, samtidigt som du behåller strukturen.

 

I första hand riktar sig kursen till projektledare, delprojektledare och linjechefer, men alla som arbetar i eller med projekt kan tillgodogöra sig innehållet.

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du har gått vår kurs Praktisk projektledning eller motsvarande grundutbildning i projektledning, och att du gärna har några års erfarenhet av projektarbete.

Omfattning

2 heldagar, 16 timmar. Max 18 deltagare.

 • Dag 1-2: kl 08.30 – 17.00.

Certifiering

Det finns även möjlighet att certifiera sig som Professional SCRUM Master och/eller PMI-ACP® efter utbildningen. Båda kräver självstudier efter kursen och den senare kräver dessutom ytterligare 5 timmars utbildning vilka vi gärna hjälper dig att definiera/identifiera baserat på dina förkunskaper/förutsättningar.

PDU

Denna kurs ger 16 PDU‐poäng till dig som är certifierad enligt PMI®.

Innehåll

 • Agile och dess utveckling
 • Att identifiera intressenter och beskriva deras behov
 • Att skapa och hantera produktbackloggen
 • Prioritering med MoSCoW
 • Vikten av effektiv kommunikation och visualisering
 • Organisering och roller i Agila projekt
 • Planering och estimering i det Agila projektet
 • Genomförande med successiva leveranser
 • Lärande i ständig förbättring
 • Ledarskap i det Agila projektet

Osäker på vilken kurs du ska välja?

Vi hjälper dig gärna att välja en utbildning som passar dig.
Ring oss på +46 8 545 700 90 eller fyll i formuläret så ringer vi dig.

Dela denna sida