Kurser

Vad som är viktigt just för dig vet du nog bäst själv. Men det vi kan garantera är att du och dina förutsättningar kommer att stå i fokus oavsett vilken av utbildningarna du väljer – inte några standardlösningar eller generella framgångsrecept.

Ladda ner kurskalendernBeställ kurskatalogen

Projektledarprogrammet
Komplett projektledarutbildning. Projektledning kan generellt sett delas in i två kompetensområden, metodkompetens och beteendekompetens.

Praktisk Projektledning
Koncentrerad basutbildning med helhetssyn på projektarbete.

Praktisk Projektledning: Steg 2
Fokus på genomförande och avslut av projekt.

Praktiskt Ledarskap
Att leda ett projekt är krävande. Det temporära ledarskapet för ett projekt innehåller många utmanande moment.

 

Agil Projektledning
Scrum, Lean och andra Agila angreppssätt.

Styra och stödja projekt
Rätt stöd till projektet är avgörande.

PMI®-certifiering, preparandkurs
Vill du utmärka dig som Projektledare? En certifiering från världens ledande organisation inom professionell projektledning hjälper dig att nå dit.

Applied Project Management
Engelskspråkig kurs som motsvarar Praktisk projektledning.

Möt en av våra kursledare

Möt en av våra kursdeltagare

Osäker på vilken kurs du ska välja?

Vi hjälper dig gärna att välja en utbildning som passar dig.
Ring oss på +46 8 545 700 90 eller fyll i formuläret så ringer vi dig.


Dela denna sida