Agile business planning

Kurser

Vad som är viktigt just för dig vet du nog bäst själv. Men det vi kan garantera är att du och dina förutsättningar kommer att stå i fokus oavsett vilken utbildning du väljer.
Inte några standardlösningar eller generella framgångsrecept.

Öppna kurser är för dig som vill gå en kurs hos oss tillsammans med kursdeltagare från andra företag. För er som är intresserade av en helhetslösning som är specifikt anpassat efter er organisations behov har vi istället Företagsinterna Kurser.

Öppna Kurser (Kurslokal & Online)

Våra öppna kurser är för dig som vill gå kurs i en av våra utbildningslokaler.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Linköping.
Nu ges många av våra kurser som Onlineutbildning!

Agil Projektledning
Scrum, Lean och andra Agila angreppssätt.

Praktiskt Ledarskap
Att leda ett projekt är krävande. Det temporära ledarskapet för ett projekt innehåller många utmanande moment.

Praktisk Projektledning
Vår mest populära utbildning!
En koncentrerad basutbildning med helhetssyn på projektarbete.

Praktisk Projektledning: Steg 2
Fokus på genomförande och avslut av projekt.

Styra och stödja projekt
UItbildningen ger dig som projektbeställare djupare förståelse för styrgruppsarbete samt för beställarrollen och dess betydelse.

Projektledarprogrammet
Komplett projektledarutbildning. Projektledning kan generellt sett delas in i två kompetensområden, metodkompetens och beteendekompetens.

PMI® certifiering, preparandkurs
Du är erfaren som projektledare och vill få de bästa förutsättningarna att klara Project Management Professional, PMP®, certifieringen, som är världens största projektledarcertifiering.

Applied Project Management
Engelskspråkig kurs som motsvarar Praktisk projektledning.

Företagsinterna Kurser

Naturligtvis kan vi genomföra alla våra öppna kurser som företagsinterna hos er. Se beskrivningen av respektive kurs under Öppna Kurser. Kostnaden blir naturligtvis lägre eftersom ni står för lokal och förtäring i samband med en företagsintern kurs.

Anpassade kurser
Kundanpassade utvecklingsprogram och aktiviteter för kontinuerligt lärande, där deltagarna träffas regelbundet samtidigt som de kan ges individuellt personligt stöd, ger långsiktiga effekter.

Arbeta i Projekt
Utbildningen syftar till att ge projektmedarbetaren ökade kunskaper om projektarbete och sin viktiga roll i detta. Att ta en aktiv roll som medarbetare gör dessutom projektet mer intressant och engagerande.

Program Management
Att förstå fördelarna av att använda program och hur man ställer in och använder sig av dem.

Projektportföljstyrning
Att öka förståelsen för vad portföljstyrning innebär och vad som ger just din verksamhet stöd att uppnå sina strategiska mål.

Workshops
Syftet är inspirera till nytänkande och ge vidareutvecklande kunskaper inom ledarskap och projektledning. Genom det samarbete vi har med forskare inom vårt område och med framstående företag och duktiga ledare får vi hela tiden ny inspiration i detta arbete.

 

Om du istället skulle vilja se vår kurskalender eller beställa en kostnadsfri kurskatalog, klicka på knapparna nedan.

Ladda ner kurskalendernBeställ kurskatalogenLadda ner kurskatalogen

Möt en av våra kursledare

Möt en av våra kursdeltagare

Osäker på vilken kurs du ska välja?

Vi hjälper dig gärna att välja en utbildning som passar dig.
Ring oss på +46 8 545 700 90 eller fyll i formuläret så ringer vi dig.


Dela denna sida