Vår resa

1967 gick Sverige över till högertrafik. Samma år startade vi vår spännande resa och har sedan dess samlat på oss mycket erfarenhet av hur man lyckas med projekt och med sitt ledarskap.

Med när det händer….

milstolpe

1960 – 1967

Begreppet ”projekt” börjar synas allt tydligare. Framförallt i samband med större komplexa satsningar, där många aktiviteter och resurser behöver samordnas bättre.

1967 grundas Projektadministration AB (sedermera Wenell Management AB) av Torbjörn och Gun-Lis Wenell. Fokus på nya planeringstekniker och efterhand datorstödd projektstyrning.

1968 – 1972

En utbildningsmodell växer fram. Torbjörn Wenell tar initiativ till Föreningen Nätplan (numera Svenskt Projektforum) som bildas 1968. Torbjörn genomför omfattande utbildning i planeringsteknik, där tusentals kursdeltagare bland annat får lära sig nätplanering.

1973 – 1979

Ledarskap och gruppdynamik står i centrum. Beteendevetare och psykologer kopplas in. Vi genomför de första utbildningarna i projektledarskap, med fokus på ledarrollen och ledarskapet i den tillfälliga organisationen. Planeringssynen omprövas och förnyas.

1980 – 1984

1981 introducerar vi begreppet ”Projektivitet” (”Projectivity”) för att sätta en rubrik på en organisations förmåga att använda projektformen för att nå sina affärsmässiga och sociala mål, en förmåga som blir allt viktigare i många verksamheter. Begreppet anammas bland andra av Ericsson, som med stöd av oss utvecklar sin nya projektmodell PROPS.

Fler och fler talar om projektformen som ett ledningsverktyg. Fokus på flöden och processer.

Projektledarskolan blir bas för våra öppna kurser i projektledning. Projektarbetsformen används inte bara i stora projekt utan blir en viktig del i många verksamheters vardag. Allt fler uppgifter drivs i projektform.

1985 – 1988

Styrbarhetsmodellen utvecklas i början av 80-talet och publiceras 1985 i boken ”Styrbarhet” av Torbjörn Wenell och SG Larson. Helhetstänkande blir viktigt och boken tar upp den viktigaste sidan av ledarskap, nämligen förverkligandet, och skrivs för att inspirera till nytänkande i framtidens organisationer.

1987 byter vårt företag namn till Wenell Management AB eftersom vår inriktning under 80-talet mer och mer kommit att inbegripa effektivisering av projektintensiva verksamheter som helhet och inte bara ledning och styrning av enskilda projekt.

1989 – 1993

Vi öppnar regionala kontor i Malmö och Göteborg, för att kunna utveckla vår konsultverksamhet och finnas närmare en del av våra kunder.

Modeller för modern produktutveckling tas fram, bland annat med funktionsintegrerade projekt- och arbetsgrupper – ett första steg till ett mer agilt arbetssätt i projekt.

1994 – 1997

Samverkan med universitet och högskolor ökar. Forskning och utveckling kring projektformens tillämpning sker i allt högre grad. Vi är med om att stifta Svenska Projektakademien 1994, som bland annat året efter börjar utse Årets projektledare i Sverige. Vårt nätverk vidareutvecklas och ett nytt sätt att tänka och arbeta i projekt växer fram.

Torbjörn Wenell lämnar 1997 över VD-rollen till Ulf Bengtsson, som kommer att leda företaget vidare de närmaste 20 åren.

1998 – 2002

Ledarskapsträningen utvidgas och vårt övriga kursutbud undergår en kraftig vidareutveckling. Det internationella samarbetet ökar. Antalet anställda konsulter fördubblas. Vårt utbud av tjänster för att stödja projekt och projektintensiva verksamheter utökas.

Vår hemsida blir alltmer en mötesplats för projektintresserade. Vår enkla, praktiska projektmodell läggs ut där och Projektledarskolan fortsätter att expandera och kurstillfällen erbjuds nu i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Uppsala, Umeå och Eskilstuna.

2003 – 2006

Ny syn på projektformen och dess tillämpning i olika verksamheter växer fram. Under 2004 genomför Wenell och Fenix forskningsprogram på Chalmers tillsammans Arena Projekt – en kreativ mötesplats för praktiker, forskare och konsulter.

Kortare tematräffar med spännande ämnen arrangeras nu också regelbundet under rubriken Träffa Wenell.

Som en av de första medlemmarna i Utbildningsföretagens Förening, numera Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag, blir vi auktoriserad utbildningsleverantör efter en revision av Bureau Veritas.

2007 – 2008

2007 är vi klara med ett omfattande utvecklingsarbete där vi vidareutvecklat vårt utbildningsmaterial, både till innehåll och utformning. Materialet finns både på svenska och engelska. De senaste åren har vi, förutom i Skandinavien, genomfört uppdrag runt om i Europa, Latinamerika, USA, Australien, Sydostasien, Kina och Indien.

Intresset för att integrera projektmetodik och beteendekompetens växer sig allt starkare. Vi rekryterar ytterligare konsulter och är vid utgången av 2008 nu 18 anställda konsulter med skiftande bakgrund men med en gemensam nämnare – en omfattande erfarenhet av projektledning i näringsliv och samhälle.

Vi utvecklar nya metoder för lärande i samarbete med en av våra större kunder och konceptet benämns ”Learning that sticks”, och bygger på mer utsträckt utbildningsperiod som inkluderar arbete före den ”fysiska” kursen med coachingträffar och uppföljande arbete en tid efter avslutad kurs.

2009 – 2011

2009 flyttar vi till nya, moderna lokaler centralt i Stockholm för att skapa en ny mötesplats för våra kunder och kursdeltagare. Vi genomför regelbundna tematräffar och även fler och fler kurstillfällen här.

Vi utses till Registered Education Provider av Project Management Insitute (PMI)®. Som ett ytterligare steg i vår internationalisering bygger vi ut vårt nätverk med partners i Litauen och i Indien. 2010 öppnar vi vårt nya kontor i Kuala Lumpur, Malaysia, för att bättre kunna stödja våra internationella kunder i denna region.

Under 2011 tar vi, tillsammans med Moment Projektkonsult, också initiativ till Projektnäring – en ny mötesplats med regelbundna kompetensutvecklingsträffar för projektproffs.

Våra resurser för att utveckla ledarskap i organisationer förstärks och 2011 finns tre anställda konsulter hos oss som är leg. psykologer med inriktning på OBM (Organizational Behavior Management) och beteendebaserat ledarskap. Vi vidareutvecklar vårt populära Projektledarprogram och integrerar metodkompetens och beteendekompetens i ännu högre utsträckning.

2012 – 2014

Andelen internationella uppdrag ökar och vi genomför många utbildningar på engelska i global miljö. Vi tecknar ett samarbetsavtal med IAAP Global i Buenos Aires för att bättre kunna stödja våra internationella kunder i Latinamerika.

Vår grundutbildning i projektledning, Praktisk projektledning, auktoriseras av Svenskt Projektforum och är nu ett IPMA Certified Programme. Vi genomför vår första preparandutbildning för de som vill certifiera sig som projektledare enligt IPMA.

Vi stärker vår närvaro på marknaden genom ett nytt samarbete med Dataföreningen Kompetens, som nu marknadsför våra kurser i sina nätverk.

I december 2013 flyttar vi in i våra nya lokaler i Malmö som ger oss nya möjligheter till både kurser i egna lokaler och att etablera en stark mötesplats för utveckling centralt i regionen.

2015 – 2017

Vi genomför ett större ledarutvecklingsuppdrag för chefer i en stor koncern i Sverige, där totalt ca 120 personer deltar i ett anpassat program. Andelen ledarutvecklingsuppdrag för andra än projektledare ökar mer och mer.

I oktober 2015 flyttar vi in i våra nya lokaler i Göteborg. Från att tidigare ha suttit tillsammans med andra företag i Göteborg får vi nu egna lokaler där vi kan genomföra mindre kurser och etablera en stark mötesplats för utveckling i Västsverige.

Under 2015/2016 tecknar vi ramavtal med två större internationella koncerner och blir deras ”Global supplier” av metodik- och ledarskapsutveckling för projektledare på olika nivåer. Våra konsulter genomför nu uppdrag i alla delar av världen.

Den 1 juli 2016 tillträder Tommy Olin som ny VD i Wenell. Den tredje i raden sedan Torbjörn Wenell startade bolaget 1967.

Vi ökar vår närvaro i sociala medier och är ett nav för projektformens utveckling. Vi deltar regelbundet i intressanta nätverk och håller fler och fler seminarier och workshops i egen regi, men också på uppdrag av våra kunder.

2017 firar vi 50-årsjubileum som ett fristående och oberoende konsult- och utbildningsföretag i Sverige. Inbjudna är VIP-kunder, personer som betytt mycket för vår utveckling, samt forskare och professorer i vårt nätverk.

2018 – 2019

Veckan efter midsommar 2018 flyttar vi till nya moderna lokaler vid Globen i Stockholm. Där har vi inrett en del som är specialdesignad för utbildning, samtidigt som vår personal får en egen yta där de kan samarbeta och skapa en ny mötesplats för våra kunder. Vi genomför regelbundna tematräffar och allt fler kurstillfällen här.

I september 2018 blir vi en kvalitetsauktoriserad medlem av Almega Utbildningsföretagen, en nybildad branschorganisation för utbildningsföretag, och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens högt uppställda kriterier för kvalitetsauktorisation.

Hösten 2018 tecknar vi ett ramavtal med ett av de absolut största konsultbolagen i Sverige, där vi genomför längre utbildningsprogram avseende metodik- och ledarskapsutveckling för projektledare.

2018-2019 uppdaterade vi våra strategidokument för att tydligare visa att våra fokusområden inkluderar förändringsledning, förutom ledarskap och projektledning.

2020 – 2022

Våren 2020 vände upp-och-ner på vår verksamhet. När Covid-19 slog till med full kraft drabbades vår utbildningsverksamhet väldigt hårt. Få kunder ville genomföra fysiska kurser och de som genomfördes var med begränsat antal deltagare. Med en kraftsamling utöver det vanliga lyckades vi, på 2 veckor, ställa om till digitala distansutbildningar. Många av våra kunder var beroende av detta eftersom de inte kunde skjuta all utbildning på framtiden, vilket skulle skapat en enorm puckel.

Efter nåra knackiga år med reducerat manskap kan vi blick tillbaks på verksamhetsåret 2021-22 och konstatera att antalet anställda har ökat med 50%!

 

 

Dela denna sida