manage projects in Asia

Våra konsulttjänster

Varje organisation kan nå högre mål genom att utnyttja potentialen hos varje medarbetare bättre. Våra anställda konsulter anlitas kontinuerligt av våra kunder som rådgivare och stöd när man vill förbättra förmågan att använda projektformen för att nå långsiktiga verksamhetsmål eller när något i organisationen och ledarskapet inte fungerar.

 

Personligt stöd

Utöver vårt rika utbud av utbildningar och tjänster inom projektledning och ledarskap utgör våra erfarna konsulter en viktig resurs i sig.

Våra anställda konsulter går då ofta in som handledare och rådgivare till personer som vill vidareutveckla sig i sin projektledarroll och i sin ledning av projektet. Dessa insatser kan även gälla beställare av projekt som vill diskutera sin roll och samspel med projektledaren och den övriga projektorganisationen, såväl som chefer.

Formerna för dessa insatser är att vi utifrån en förutsättningslös diskussion om ditt behov och dina ambitioner kommer överens om ett antal träffar, där du träffar din konsult regelbundet. Du styr agendan och bestämmer också med vilken frekvens du vill träffas. Vill du prata med någon som har fått hjälp av oss, ta kontakt så får du några referenser som du kan prata med.

Vill ni ha hjälp med att
lyckas med era projekt eller ert ledarskap?

Gör en intresseanmälan

Dela denna sida