Workshops

Vi har under årens lopp genomfört ett stort antal kortare kvällsträffar med olika teman. Formatet har varit ett par timmar och syftet är inspirera till nytänkande och ge vidareutvecklande kunskaper inom ledarskap och projektledning.

I Wenell finns ett antal seniora, erfarna konsulter med olika specialiteter men med ett gemensamt intresse – att hela tiden utmana sina egna erfarenheter och att söka nya perspektiv. Genom det samarbete vi har med forskare inom vårt område och med framstående företag och duktiga ledare får vi hela tiden ny inspiration i detta arbete.

Så nu vill vi ge fler en chans att ta del av detta och erbjuder ett antal workshops som kan genomföras internt i olika verksamheter för att ge energitillskott och som bas för att vidareutveckla det kontinuerliga lärandet.

Dessa kan genomföras var för sig eller som delar i ett mer långsiktigt program hos er eller som en grund för interna kompetensnätverk.

Omfattningen av varje workshop är 2-3 timmar, vilket lämpar sig för ett för- eller eftermiddagsmöte alternativt en afterwork-aktivitet. Upplägget innehåller en blandning av föreläsning/presentation och dialog/diskussioner.

Intresseanmälan

Aktivt lyssnande
I den här workshopen lär du dig hur du kan skapa dialog och utveckling via aktivt lyssnande. Du får träna på att använda enkla verktyg för att höja kvalitén i ett samtal. Vi vill ge dig ny inspiration och möjlighet till reflektion som väcker din lust att utvecklas i rollen som ledare.

Certifiering av projektledare – Varför
I denna workshop beskriver vi de olika certifieringar som finns för projektledare och hur de är uppbyggda och vilka krav som de ställer. Då får också med dig en tydlig bild av vilket arbete som behöver läggas och tips kring hur man enklast lyckas i denna strävan. Deltagarna får tillfälle att diskutera syftet med certifiering både för företaget och på individuell nivå.

Earned Value, från teori till praktisk tillämpning
I den här workshopen får deltagarna grundlig teoretisk kunskap kring Earned Value. Vi ger tips och exempel på hur teorin kan omsättas till praktiska tillämpningar. Som deltagare kommer du att få ta del av verkliga projekt och exempel på situationer där man med framgång nått projektets mål genom att arbeta med Earned Value för att mäta, rapportera och styra projektet.

Feedback för bättre prestationer
I den här workshopen får du några verktyg för att hantera vardagliga ledarsituationer på ett sätt som gör att människor utvecklas och presterar bättre. Du kommer att kunna använda feedback för att utveckla medarbetare och påverka deras beteenden i riktning mot ert mål. Vi vill ge dig ny inspiration och möjlighet till reflektion som väcker din lust att utvecklas i rollen som ledare.

Intressenterna: Med- eller motkrafter?
I den här workshopen får deltagarna kunskaper i intressentanalys och åtgärdsplaner. Som deltagare kommer du att få checklistor och strukturer för hur du säkrar intressenterna som medkrafter i ditt projekt. Vi vill ge dig ny inspiration och möjlighet till reflektion som väcker din lust att utvecklas i rollen som ledare.

Konflikter i gruppen – när och hur agera som ledare
Deltagarna får kunskaper om hur människor fungerar i destruktiva situationer. Vi ger dig verktyg och metoder för att hantera svåra samtal och konflikthantering. Vi vill ge dig ny inspiration och möjlighet till reflektion som väcker din lust att utvecklas i rollen som ledare.

Rätt beslut – finns det?
I den här workshopen får du en ökad förståelse för vad som påverkar ditt och din grupps beslutsfattande och hur ni kan undvika de största fällorna. Du får lyssna på senaste rönen på området varvat med mini-övningar individuellt och i grupp. Vi vill också ge inspiration och möjlighet till reflektion som väcker lust att utvecklas i rollen som ledare.

Att leda osäkra och komplexa projekt
I den här workshopen får deltagarna nya perspektiv på hur man kan leda osäkra och komplexa projekt. Som deltagare kommer du att få ta del av verkliga projekt och situationer, där man med framgång nått utmanande mål genom att acceptera osäkerhet och att utveckla samverkansformerna medarbetarna emellan. Vi vill ge dig ny inspiration och möjlighet till reflektion som väcker din lust att utvecklas i rollen som ledare.

Coacha – Varför, hur och när du ska låta bli!
I den här workshopen ger vi ett axplock av kunskaper och tar dig genom korta övningar som ger nya tankar och erfarenheter. Vårt mål är att du ska få med dig konkreta matnyttigheter som du kan använda direkt när du ska coachar andra. Vi vill också ge inspiration och möjlighet till reflektion som väcker lust att utvecklas i rollen som ledare.

Effektiva möten – en utopi?
I denna workshop fokuserar vi möten som kommunikationsplattform. Som deltagare får du med dig några, enkla verktyg och metoder för att förbättra mötessituationen. Vi vill också ge inspiration och möjlighet till reflektion som väcker lust att utvecklas i rollen som mötesledare.

Fungerar agila principer i alla sammanhang?
I den här workshopen ger vi ett axplock av kunskaper inom det agila området. Du kommer som deltagare att få en förståelse för Agila principer och arbetssätt. Du kommer också att få ny inspiration om hur ni som organisation kan dra nytta av detta och hur du som individ kan använda principerna i ditt arbete.

Kom igång med projektarbetet!
I den här workshopen får du kunskaper om grunderna i ett projektinriktat arbetssätt. Du får en övergripande beskrivning av vad projekt är för något, när projekt passar som arbetssätt och några tips på hur du kan arbeta för att ett projekt ska bli framgångsrikt. Du får även möjlighet att reflektera kring hur det ser ut i din verksamhet och vilka områden där projektformen skulle kunna användas.

Riskhantering i praktiken
I den här workshopen får deltagarna kunskaper om risk management och vilka teorier som ligger bakom. Fokus är på hur att få vedertagna riskverktyg att fungera och undvika vanliga ”fällor”. Arrangemanget innehåller även dialog kring ett par projekt ur deltagarnas vardag. Deltagarna får konkreta tips kring hur att arbeta med risker och riskhantering i praktiken baserat på Wenells omfattande erfarenhet.

 

Intresserad?

Fyll i en intresseanmälan, ring oss på 08-545 700 80 eller e-posta info@wenell.se

Gör en intresseanmälan

Dela denna sida