Förändringsledning

Används inte projektens resultat? Går implementeringen trögt? Finns det irritation bland användare och förvaltning?

Då upplever du samma sak som många andra, att det är svårt att få till de förändringar som behövs för att få ut nyttan av projektens resultat.

Den här kursen hjälper dig att skapa förutsättningar för nyttorealisering oavsett vilken modell för förändringsledning som ni använder idag.

Förändringsledning är en koncentrerad basutbildning som ger dig en helhetssyn på förändringsarbete. Tyngdpunkten ligger på enkla, praktiska verktyg som kan användas direkt i arbetet.

Syfte

Utifrån en helhetssyn på förändringsarbete ger den här praktiska utbildningen kunskaper och färdigheter som hjälper dig att lägga grunden för lönsam effekthemtagning genom att involvera användare, förvaltning och inte minst beställare och styrgrupp i de förändringar som behövs i verksamheten.

Målet är att:

Efter kursen har du kunskaper, metoder och färdigheter att:

 • Påverka beställaren att formulera och värdera nyttor och effektmål
 • Undersöka och formulera intressenternas behov och förväntningar
 • Påverka hur intressenterna hanteras under projektets gång, långt innan leverans/driftsättning

Med dessa kunskaper, metoder och färdigheter lägger du grunden till lönsam effekthemtagning med bestående förändring.

Form

Vi använder övningar, färdighetsträning, rollspel, diskussion och reflektion som stöd för inlärning och för att etablera nya beteenden. I samband med utbildningen används en digital lärplattform som stöd för träningsperioderna. Vi använder projekt från deltagarnas egen verksamhet att öva på.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som ansvarar för att leda förändring i någon form, t ex dig som är projektledare, delprojektledare, produktägare, beställare, projektägare, förändringsledare eller programledare.

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du har några års erfarenhet av projektarbete i någon roll – projektledare, produktägare, förändringsledare, beställare, styrgrupp, programledare, linjechef eller liknande.

Omfattning

Kursen genomförs i tre etapper på totalt 3,5 dagar, 27 timmar. Max 15 deltagare.

 • Startmöte, 3 timmar (online)

Ca 3 veckor efter startmötet:

 • Dag 1: kl. 08.30 – 17.00
 • Dag 2: kl. 08.30 – 17.00

Ca 4 veckor efter kursdag 2:

 • Dag 3: kl. 08.30 – 17.00

Egen träningsperiod på ca 3 månader som avslutas med ett coachmöte med läraren.

Certifierad?

Denna kurs ger PDU-poäng till dig som är certifierad enligt PMI.

Innehåll

 • Utmaningar i förändring
 • Hur förändringen startar under projektet
 • Nyttor – varför är det viktigt och hur ska de formuleras
 • Hur ditt beteende påverkar andra
 • Verktygslåda för förändringsledare
 • Leda mot förändring
 • Kommunicera på målgruppens villkor
 • Systematisk problemlösning
 • Sätta förändringen i ett sammanhang
 • Att involvera resultatintressenter

Osäker på vilken kurs du ska välja?

Vi hjälper dig gärna att välja en utbildning som passar dig.
Ring oss på +46 8 545 700 90 eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Dela denna sida