Våra dokumentmallar

En genomarbetad informationsstruktur med enhetliga och ändamålsenliga dokument säkrar att alla har tillgång till rätt information. Detta sparar också tid som istället kan användas i det kreativa arbetet.

Som ett konkret stöd har vi valt ut några generella mallar för projektdokument som är klara att användas. Dessa kan vid behov lätt anpassas. Vill du ladda hem mallarna, gå längre ned på sidan för att godkänna villkoren för att komma åt nerladdningssidan.

Projektets strategiska plan – PSP

Innehåller:

Affärsbeskrivningen är ett stöd för projektbeställaren och den ansvariga ledningen. Den beskriver affärsidén och nyttan med projektet.

Projektbeställningen beskriver projektets spelplan med mål, avgränsningar, ramar och förutsättningar samt hur uppföljningen ska ske. Dokumentet ger mandat till projektledaren och säkerställer att beställare och projektledare är överens. Det kan också användas för att beställa en fas eller hela projektet.

Grindbeslut är ett stöd för projektbeställaren att ompröva projektet vid grindarna. Det beskriver bedömningar, dokumenterar besluten och gör dem tillgängliga.

Ändringslogg används för större ändringar som påverkar projektets spelplan. Där beskrivs ändringsförslagets konsekvenser och fattade beslut.

Effektmålsutvärderingen används för att, en tid efter projektets leverans, dokumentera i vilken grad effektmålen uppnåtts och förtydliga vilka övriga åtgärder som eventuellt behövs.

Projektets operativa plan – POP

Innehåller:

Projektbeställningen kan även ingå här för en sammantagen bild för projektledaren och projektgruppen.

Den operativa planen såsom intressentanalys, olika strukturbilder, organisation, kommunikationsplan, tidplan, riskanalys, väsentliga lärdomar med mera.

Iterationsplan innebär att man väljer ut en del av arbetsinnehållet från t.ex. en arbetsstruktur eller en produktbacklogg och sedan detaljerar den ytterligare och planerar för närzonen.

Statusrapport eller visuell tavla används för att sammanställa och kommunicera status regelbundet.

Beslutslogg är en sammanställning över operativa ärenden och beslut under projektets gång.

Slutrapport redogör för projektets måluppfyllelse och förmedlar vunna erfarenheter som samlats successivt under projektet.
Statusrapport för projekt finns även som en separat mall.

Hämta dokumentmallar

Det är fritt fram för dig som projektledare att använda vårt material utan kostnad i ditt eget projekt. Det enda du inte får göra, varken direkt eller indirekt, är att mot betalning kopiera vårt material till någon annan eller att använda materialet i någon kommersiell situation (i utbildning, konsultstöd etc.), då detta innebär ett intrång i vår upphovsrätt. Vi skulle naturligtvis uppskatta om du refererar till källan när du använder materialet i ditt projekt.

Vill du använda modellen och mallarna i något annat sammanhang än i ditt projekt är du välkommen att höra av dig till oss för en diskussion. Mallarna tillhandahålls i befintligt skick och vi har inga resurser att hantera support på mallarna. Vill du modifiera mallarna eller ändra utseendet på mallen, kontakta oss på info@wenell.se.

Jag godkänner villkoren ovan, ta mig till Dokumentmallarna

Dela denna sida