Våra dokumentmallar

En genomarbetad informationsstruktur med enhetliga och ändamålsenliga dokument säkrar att alla har tillgång till rätt information. Detta sparar också tid som istället kan användas i det kreativa arbetet.

Som ett konkret stöd har vi valt ut några generella mallar för projektdokument som är klara att användas. Dessa kan vid behov lätt anpassas. Vill du ladda hem mallarna, gå längre ned på sidan för att godkänna villkoren för att komma åt nerladdningssidan.

Affärsbeskrivning

Beskriver affärsidén/nyttan med projektet. Säkerställer att affärsmässigheten/nyttan värderas och beaktas. Utgör underlag för grindbeslut.

Grindbeslut

Beskriver bedömningar och grindbeslut. Dokumenterar besluten och gör dem tillgängliga. Säkrar en gemensam bild av besluten.

Projektbeställning

Beskriver projektets arena med mål, avgränsningar, ramar och förutsättningar samt hur uppföljning ska ske. Ger mandat till projektledaren och säkerställer att beställare och projektledare är överens. Kan användas för att beställa en fas eller hela projektet.

Projektbeställning och POP

Projektbeställning och Projektets operativa plan kombinerat i ett dokument.

POP – Projektets operativa plan

Är projektgruppens plan för hur projektet skall organiseras och genomföras. Ger projektgruppen en gemensam bild av projektet.

Statusrapport

Beskriver projektets nuläge och ger prognoser för framtiden. Klargör behov av stöd till projektet från beställare och omvärld. Visar på möjligheter, risker och ger varningssignaler. Ger beställare och projektgrupp överblick av situationen.

Beslutslogg

Logg över ärenden och operativa beslut under projektets gång.

Ändringslogg

Logg över ändringsärenden rörande projektets arena.

Slutrapport

Redogör för projektets måluppfyllelse. Förmedlar vunna erfarenheter. Anger ansvariga för eventuella restpunkter och utvärdering av effektmål.

Effektmålsutvärdering

Dokumenterar utvärdering av effektmålen viss tid efter att projektet avslutats.

Hämta dokumentmallar

Det är fritt fram för dig som projektledare att använda vårt material utan kostnad i ditt eget projekt. Det enda du inte får göra, varken direkt eller indirekt, är att mot betalning kopiera vårt material till någon annan eller att använda materialet i någon kommersiell situation (i utbildning, konsultstöd etc.), då detta innebär ett intrång i vår upphovsrätt. Vi skulle naturligtvis uppskatta om du refererar till källan när du använder materialet i ditt projekt.

Vill du använda modellen och mallarna i något annat sammanhang än i ditt projekt är du välkommen att höra av dig till oss för en diskussion. Mallarna tillhandahålls i befintligt skick och vi har inga resurser att hantera support på mallarna. Vill du modifiera mallarna eller ändra utseendet på mallen, kontakta oss på info@wenell.se.

Jag godkänner villkoren ovan, ta mig till Dokumentmallarna

Dela denna sida