Projektbeställare

Den som har det strategiska ansvaret för det enskilda projektets affärsmässighet/effekter. ​

Säkerställer nyttan.​

 • Förtydligar effektmålen och värderar dessa i förhållande till organisationens strategier och mål samt projektets insats och risker inför varje grindbeslut.
 • Tar beslut om grindpassage eller eventuell nedläggning.

Kommer överens med projektledaren om projektets spelplan (mål och ramar) och mandat.

Säkrar resurser för projektet på en övergripande nivå.

Förankrar, skyddar och undanröjer hinder.

 • Förankrar projektet hos intressenter, i ledningen och med resursansvariga.
 • Hanterar intressekonflikter och säkrar att beslut fattas.

Samverkar, följer upp och stödjer.

 • Avgör hur samverkan med projektledaren ska fungera i praktiken.
 • Följer upp projektets resultat, tider och kostnader. Ger feedback.
 • Beslutar när projektet riskerar att hamna utanför den överenskomna spelplanen.
 • Stödjer projektledaren.

Säkrar resultat, lärande och effekter.

 • Godkänner projektavslutet, bevakar att leverans till kund/användare sker och att överlämning till mottagare genomförs. 
 • Säkrar ett gott nyttjande genom samverkan med mottagare så att nödvändigt förändringsarbete m.m. genomförs
 • Att effektmålen uppnås och att etablerade kontakter tas om hand.
 • Beslutar när och hur effektmålsutvärdering ska ske.
 • Bevakar att erfarenheter från projektet blir dokumenterade och förmedlade.

projektmodell-rollersamverkan-projektbestallare

Dela denna sida