Projektbeställare

Den som ansvarar för det enskilda projektets affärsmässighet/effekter.

Säkerställer nyttan.

 • Förtydligar effektmålen och värderar dessa i förhållande till insats och risker inför varje grindbeslut.
 • Tar beslut om grindpassage eller eventuell nedläggning.

Kommer överens med projektledaren om projektets arena och mandat.

Säkrar resurser för projektet.

Förankrar, skyddar och undanröjer hinder.

 • Förankrar projektet hos intressenter, i ledningen och med resursansvariga.
 • Hanterar intressekonflikter och säkrar att beslut fattas.

Samverkar, följer upp och stödjer.

 • Avgör hur samverkan med projektledaren ska fungera i praktiken.
 • Följer upp projektets resultat, tider och kostnader. Ger feedback.
 • Beslutar när projektet riskerar att hamna utanför den överenskomna arenan.
 • Stödjer projektledaren.

Säkrar resultat, lärande och effekter.

 • Godkänner projektavslutet, bevakar att leverans till kund/användare sker och att överlämning till mottagare genomförs.
 • Säkrar ett gott nyttjande, att effektmålen uppnås och att etablerade kontakter tas om hand.
 • Beslutar när och hur effektmålsutvärdering ska ske.
 • Bevakar att erfarenheter från projektet blir dokumenterade och förmedlade.

projektmodell-rollersamverkan-projektbestallare

Dela denna sida