Idé

Idégenerering är ett livsviktigt inslag i alla organisationer.

Med ett rikt idéflöde och med en systematisk idéhantering ökar förutsättningarna att göra rätt val för kommande projekt.

  • Utveckla och beskriv idéer.
  • Sammanställ och värdera idéerna.
  • Ge återkoppling till dem som kommit med idéerna.
  • Välj vilka idéer som skall bearbetas vidare.

projektflodet-ide

Dela denna sida