Idé

Idégenerering är ett livsviktigt inslag i alla organisationer.

Behov och idéer kommer såväl inifrån egen organisation som från omvärlden. Med ett rikt idéflöde och med en systematisk idéhantering ökar förutsättningarna att göra rätt val för kommande projekt.​​

  •  Utveckla och beskriv idéer. 
  •  Sammanställ och värdera idéerna. 
  •  Ge återkoppling till dem som kommit med idéerna. 
  •  Välj vilka idéer som skall bearbetas vidare.

projektflodet-ide

Dela denna sida