Projektportföljstyrning

Att göra rätt saker – satsa på rätt projekt i portföljen! En viktig byggsten för att verksamheten ska nå sina strategiska mål är att välja rätt projekt att satsa sina resurser på.

Med aktiv portföljstyrning kan du ta medvetna och aktiva beslut om vilka projekt som ska få använda de resurser som finns, i vilken takt som nyttor ska realiseras och skaffa dig en bild av hur samtliga pågående projekt utvecklas. På den här kursen får du både grunder, verktyg och möjlighet att bedöma vad som är relevant för att just din verksamhet ska nå sina strategiska mål.

Syfte

Att öka förståelsen för vad portföljstyrning innebär och vad som ger just din verksamhet stöd att uppnå sina strategiska mål.

Målet är att:

 • Du kan skapa förutsättningar för att införa aktiv portföljstyrning i din verksamhet.
 • Du känner till vilka överväganden som behöver göras för att balansera portföljen.
 • Du har förståelse för vilka roller som behövs inom aktiv portföljstyrning.
 • Du känner till hur verksamheten och portföljen samspelar och vilka roller som är intressenter till portföljen.

Form

Kursen är workshop-baserad och kombinerar teori och övningar med dialog. Ett utbyte av deltagarnas erfarenheter och tankar berikar utbildningen. Som medverkande ges du många möjligheter att ta upp aktuella frågeställningar och praktiska erfarenheter från din egen verksamhet.

Förkunskaper

Du har god förståelse av hur det enskilda projektet styrs och leds.

Omfattning

Två hela dagar, totalt 18 timmar, inkluderande ett par timmars förberedelser innan själva kursen.
Max 14 deltagare.

Innehåll

 • Drivkrafter för portföljstyrning
 • Effektkedjan och nyttorealisering
 • Vad innebär portföljstyrning?
 • Vad ingår i portföljen?
 • Strategisk passning
 • Framgångsfaktorer och fallgropar
 • Portföljens sammanhang, ramar och governancestruktur
 • Portföljstyrningsprocessen
 • Visualisering av portföljen, dess innehåll och status
 • Värdering och prioritering av portföljens komponenter
 • Balansering av portföljen – risker och möjligheter
 • Portföljplanering
 • Roller inom aktiv portföljstyrning
 • Att komma igång med portföljstyrning – en checklista

Är du intresserad av utbildning anpassad för din verksamhet?

Fyll i vår intresseanmälan så hör vi av oss till dig.

Dela denna sida