Projektflödet

Projekt är arbeten av stor omfattning med hög osäkerhet och stort samordningsbehov.

Behovsbilden behöver genomlysas och förtydligas. Arbetet behöver omprövas under projektets gång.

Projektflödet illustrerar en överskådlig bild som visar projektets förlopp från idé till nyttjande. Som bilden beskriver sker projektarbetet stegvis med överlappande faser. Även inom faserna rekommenderas ett iterativt arbete på såväl strategisk som operativ nivå. 

Dela denna sida