Projektflödet

Projekt är arbeten med hög osäkerhet och stort samordningsbehov.

Skäl att välja projekt istället för uppdrag kan vara:

  • Organisationen är ovan att hantera den aktuella typen av arbete.
  • Arbetet är omfattande.
  • Det finns många omvärldsberoenden.
  • Behov av att kunna ompröva projektet regelbundet.

projektflodet

Dela denna sida