Projektportföljhantering

Projekt är investeringar

Projekt är ett av verktygen för att uppnå en organisations strategiska mål. Projekt är också investeringar.

I organisationer som är projektbaserade eller som driver en stor del av sin verksamhet i projektform, är projekt ofta den enskilt största investeringsformen och en effektiv projektverksamhet förutsätter också ett starkt affärsperspektiv.

Prioritera användningen av begränsade resurser

Multiprojektverksamheten är också ett system av samtidigt pågående aktiviteter som måste samordnas på ett effektivt sätt. Då räcker inte den traditionella styrningen av mål, kostnad och tid för enskilda projekt.

Det är därför intresset för projektportföljstyrning ökar.

Projektportföljstyrning handlar om att prioritera användningen av begränsade resurser på ett bra sätt, att säkra att organisationens projektinitiativ stödjer strategier och långsiktiga mål och att projekten levererar de önskade effekterna.

Vi hjälper dig med

  • Att organisera och samordna projektverksamheten
  • Att anpassa och införa en modell för projektportföljstyrning
  • Att knyta ihop projektmodellen med den övergripande styrningen

Några exempel på det vi har
hjälpt andra kunder med

  • Systematisk överblick av långsiktiga mål och strategier och kartläggning av projekten för att synliggöra om projekten verkligen stödjer strategierna.
  • Systematisk hälsokontroll av projektverksamheten för att identifiera var förbättringsinsatser gör störst nytta.
  • Utveckling av en process för portföljstyrning som gör det möjligt att koppla ihop projektstyrningen med verksamhetsstyrningen.
  • Förstå och hitta roller och ansvarsfördelning som gör att portföljstyrningen fungerar i praktiken.
  • Etablering av en flexibel och effektiv portföljstyrning baserad på agila principer och lean-tänkande.
  • Hjälp vid etableringen av projektkontor som stöd för portföljstyrningen.
  • Utbildning för ledningsgrupper, projektkontor och projektbeställare.

Vill ni ha hjälp med er
projektportföljhantering?

Gör en intresseanmälan

Dela denna sida