PMI® certifiering, preparandkurs

Vill du utmärka dig som Projektledare?

Du är erfaren som projektledare och vill få de bästa förutsättningarna att klara Project Management Professional, PMP®, certifieringen, som är världens största projektledarcertifiering.

Denna femdagarskurs är utvecklad för att skapa en komplett förståelse av PMI®:s sätt att se på projektledning; såsom beskrivs i deras A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Även om du inte tänker certifiera dig har du mycket att lära från denna omfattande utbildning.

Pris: 30 200 kr exkl moms

PMI-Medlemmar har 15% rabatt på kursavgiften.

OBS-Onlinekurserna ges på engelska, övriga på svenska.

30 200:- exkl moms
2024-06-24 Göteborg
Anmäl dig
2024-08-26 Malmö
Anmäl dig
2024-09-30 Stockholm
Anmäl dig
Visa alla kurstillfällen

En certifiering från världens ledande organisation inom professionell projektledning hjälper dig att nå dit.

Syfte

I kursen kommer du bygga och hantera ett team för att planera, genomföra och slutföra ett projekt som är anpassat till omgivande affärsmiljö. Utbildningen förbereder dig också inför PMP®-examinationen, vilken görs vid ett senare tillfälle, och förmedlar vilken arbetsinsats det krävs för att certifiera dig.

Målet är att:
  • kraftigt reducera tiden för självstudier
  • öka sannolikheten att du klarar PMP®-examinationen
  • ge dig nya kunskaper inom projektledning
Form

Undervisningen sker på svenska med engelskt material. Anledningen till detta är att PMP®- examinationen görs på engelska.

Målgrupp

Du som arbetar som projektledare och vill certifiera dig som PMP®.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig resonemang och modeller på bästa sätt krävs erfarenhet av projektledning och en grundläggande projektledarutbildning.

Kraven för att ta en certifiering är minst 35 utbildningstimmar samt 4 500 arbetade timmar som projektledare de senaste åtta åren.

Omfattning

5 heldagar, totalt 40 timmars undervisning som genomförs på dagtid. För att klara examen förväntas du lägga lika många timmar på självstudier.

Material

Kursmaterialet består av en kursbok via PMI® CHOICE utbildningsplattform där de olika föreläsningsmomenten finns utförligt dokumenterade, aktuell version av PMBOK® Guide samt access till digitala frågor. Kursmaterial är auktoriserat av PMI® själva och kursen blandar teorigenomgångar med aktiviteter, diskussioner och korta filmer.

Utbildaren

Utbildningen genomförs av vår samarbetspartner som är godkänd av PMI® som ”Authorized Training Partner” A.T.P. och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildnings­material och föreläsare. Utbildningen ger så kallade PDU-poäng (Professional Development Unit). PDU-poängen användes för att behålla projektledarcertifikat hos PMI®.

Osäker på vilken kurs du ska välja?

Vi hjälper dig gärna att välja en utbildning som passar dig.
Ring oss på +46 8 545 700 90 eller fyll i formuläret så ringer vi dig.

Dela denna sida