Vill du utmärka dig som Projektledare?

En certifiering från världens ledande organisation inom professionell projektledning hjälper dig att nå dit.

PMP® står för Project Management Professional® och är en av världens mest etablerade certifieringar. Ca 2000 personer är certifierade i Sverige och omkring 760 000 över hela världen. Certifieringen utfärdas av PMI®, Project Management Institute®. 2016 deltog över 100 personer i vår preparandutbildning inför sin certifiering.

26 250:- exkl moms
2019-10-07 Stockholm
Anmäl dig
2019-10-22 Malmö
Anmäl dig
2019-10-24 Göteborg
Anmäl dig
Visa alla kurstillfällen

Syfte

Under kursens fyra dagar går vi igenom kunskapsområdena enligt PMBOK® Guide. Du kommer att stärka dina kunskaper inom Professionell Projektledning samtidigt som du får en bra grund för att klara en PMP® certifiering. Kursen fungerar också för dig som siktar på en CAPM® certifiering.

Målet är att:

 • Kraftigt reducera tiden för självstudier.
 • Öka sannolikheten att du klarar PMP® examinationen.
 • Ge dig nya kunskaper inom projektledning

Form

Undervisningen sker på engelska eller svenska med engelskt material. Varje deltagare erbjuds möjlighet till individuell coaching under kursens gång.

Målgrupp

Du som arbetar som projektledare och vill certifiera dig som PMP®.

Förkunskaper

Du ska ha genomgått en grundläggande kurs i projektledning, t.ex. vår kurs Praktisk projektledning, samt ha praktisk erfarenhet som projektledare. Kraven för att ta en certifiering är minst 35 utbildningstimmar samt 4 500 arbetade timmar som projektledare de senaste åtta åren.

Omfattning

2 + 2 dagar med lärarledda utbildning samt självstudier mellan kurstillfällena. Max 16 deltagare.

 • Dag 1-4: 08.30 – 17.00.

Totalt 35 timmars undervisning som motsvarar PMI® krav på genomgången projektledarutbildning inför en certifiering. Deltagarna förväntas att utöver den lärarledda utbildningen lägga lika många timmar på självstudier.

Material

Vid första kurstillfället erhåller deltagarna omfattande material för självstudier, inklusive e-learning-moduler och online-tester som simulerar en examination.

Innehåll

 • Introduction to PMI® / PMP®
 • Integration Management
 • Scope Management
 • Schedule Management
 • Cost Management
 • Quality Management
 • Resource Management
 • Communication Management
 • Risk Management
 • Procurement Management
 • Summary and conclusion

Om projektledarcertifiering

Både internationellt och i Sverige har intresset för certifiering av projektledare ökat.
Det har lett till att det finns en rad olika certifieringar för projektledare på marknaden.

Certifiering enligt IPMA

Under 2002 infördes i Sverige en ny certifiering som utvecklats av IPMA, International Project Management Association. IPMA är en internationell organisation med ett femtiotal nationella medlemsorganisationer, som t ex föreningen Svenskt Projektforum, och har totalt över 50 000 medlemmar. IPMA arbetar aktivt för att främja och utveckla projekt som arbetsform. Varje år certifieras ca 16.000 projektledare över hela världen enligt IPMAs certifieringssystem.

IPMA:s kompetenskrav i certifieringen utgår också från en standard, Kompetens i Projektledning (KiP) som är en skandinavisk anpassning till den internationella motsvarigheten IPMA Competence Baseline. KiP:en utgör en referensram för utvärdering av kompetens i projektledning. Den är således ingen lärobok utan anger krav på kompetens för projektledare. Kunskapen kan alltså inhämtas från valfria källor, bara kompetenskraven är uppfyllda.

IPMA fokuserar mer på erfarenheter, beteendekompetens och reflektion. Det kräver att du fyller i fler blanketter och lägger mer tid på självutvärdering, reflektion etc.

En IPMA-certifiering kan göras på 4 nivåer, där D-nivån är den lägsta nivån. En certifiering på högre nivåer (C, B eller A) kräver dokumenterad erfarenhet som projektledare och omfattar förutom kunskapstest även intervjuer, audits, inlämnade uppgifter och rapporter. Bedömningen av en persons kompetens i projektledning görs inom områdena metod, beteende och erfarenhet.

För IPMA C (certifierad projektledare) krävs 3 års PL-erfarenhet och för IPMA B (certifierad senior projektledare) 5 års PL-erfarenhet, varav 3 år från komplexa projekt. IPMA ställer inga krav på genomgången projektledarutbildning jämfört med PMI (se ovan).

Certifiering IPMA – B/C kostar mellan 22 000 – 26 000 kronor exkl. moms.

Wenells öppna utbildningar i projektledning ansluter till kraven i KiP:en. Fr. o. m. 2010 har IPMA efter granskning auktoriserat vår grundutbildning Praktisk projektledning som ett IPMA Certified Programme.

Siktar du på en certifiering enligt IPMA nivå D rekommenderar vi deltagande i denna kurs som tillsammans med några timmars självstudier ger dig mycket goda möjligheter att klara certifieringen.

Vill du ha mer stöd inför certifieringen kan vi också rekommendera dig att delta i vår intensivkurs inför IPMA-certifiering som är en dag.

Certifiering enligt PMI®

Project Management Institute®, PMI® som har sitt huvudsäte i USA har certifierat projektledare i snart 20 år. I dagsläget har omkring 500.000 personer certifierat sig enligt denna standard och kan kalla sig Project Management Professional (PMP)®. I Sverige finns ca 1100 certifierade projektledare. Certifikatet är ett internationellt erkänt bevis på god kompetens inom projektledning. För att få titeln PMP® krävs att du uppfyller krav på erfarenhet och utbildning samt blir godkänd på examinationen.

3 års PL-erfarenhet (om du har en högskoleexamen) respektive 5 års PL-erfarenhet (om du som högst har en gymnasieexamen) krävs. En certifiering kräver att du någon gång genomgått en projektledarutbildning på minst 35 timmar.

En certifiering kostar f.n. ca 555 USD.

Wenell är godkänd av PMI® som utbildningsleverantör (R.E.P. Registered Education Provider), vilket innebär att alla våra utbildningar ansluter till de riktlinjer som finns i PMI® standard PMBOK® Guide. För dig som har bestämt dig för en certifiering rekommenderar vi starkt vår preparandutbildning, som gör att du kan minimera den tid som du behöver lägga ner på självstudier för att klara certifieringen. Det är också viktigt att notera att själva certifieringen görs på engelska, vilket förutsätter goda språkkunskaper.

Läs mer om certifiering

Artikel Wenell – Certifiera sig som Projektledare
Certifiering enligt PMI®
Certifiering enligt IPMA

Osäker på vilken kurs du ska välja?

Vi hjälper dig gärna att välja en utbildning som passar dig.
Ring oss på +46 8 545 700 90 eller fyll i formuläret så ringer vi dig.

Dela denna sida