Att leda utan att vara chef

Att leda en arbetsgrupp utan att vara chef ställer höga krav på dig som person. Du ska leda din grupp att nå mål och resultat utan att ha några formella mandat.

Ledarskap handlar om relationer, till dig själv och till andra oavsett vilken titel du har. Det gäller att förvalta det förtroende du fått av din chef och dina medarbetare.

Under kursens två dagar får du ökad själv­kännedom om din ledarstil samt insikter om dina styrkor och utvecklingsområden som ledare. Du får lära dig hur man skapar engagemang, får till gruppdynamik samt vikten av god kommunikation.

14 250:- exkl moms
2024-10-15 Wenells kurslokaler, Stockholm
Anmäl dig
2024-11-05 Hotell Riverton, Göteborg
Anmäl dig
2024-12-16 Wenells kurslokaler, Malmö
Anmäl dig
Syfte

Att leda utan att vara chef är en koncentrerad basutbildning som ger dig grunderna i ledarskapets underbara värld.

Målet med kursen är att du ska utvecklas i din roll, stärka ditt självförtroende och få rätt kunskap och metoder för att hantera ledarrollen och tyngdpunkten ligger på enkla, praktiska verktyg som kan användas direkt i arbetet.

Målet är att:
 • Ge dig ökade kunskaper och färdigheter, som ger dig bättre förmåga att leda i vardagen utan att vara chef.
 • Ge dig möjlighet att skapa ett gynnsamt arbetsklimat, engagemang och motivation, genom förståelse för hur ditt och andras beteende påverkar individ som grupp.
 • Ge dig förståelse, konkreta verktyg, modeller och mallar, som gör att du kan hantera individers olikheter och identifiera deras drivkrafter.

Form

Vi använder övningar, färdighetsträning, rollspel, diskussion och reflektion som stöd för inlärning och för att etablera nya beteenden.

Målgrupp

Kursen är för teamledare, samordnare, arbets­ledare, projektledare, VD-assistent, koordinator, verksamhets­utvecklare, affärs­utvecklare, förändringsledare, coach, innovationsledare, produktägare, förändringsledare.

Omfattning

Två heldagar, 16 timmar. Max 16 deltagare.

Dag 1:   kl. 08.30 – 16.30
Dag 2:   kl. 08.30 – 16.30

Certifiering

Denna kurs ger 16 PDU-poäng till dig som är certifierad enligt PMI.

Innehåll

Allmänt

 • Grunder i ledarskapet
 • Bra ledare – vad innebär det

Led dig själv!

 • Mitt eget ledarskap – nu och i framtiden
 • Mina drivkrafter – det som motiverar mig
 • Mina styrkor och potential
 • Min retorik – övertygande argumentation

Led andra!

 • Beteende – det som ger resultat
 • Situationsanpassning – coacha på andras villkor
 • Feedback – hantera andras beteende
 • Aktivt lyssnande – att hjälpas åt att förstå

Framtid!

 • Mina lärdomar
 • Min utvecklingsplan

Led gruppen!

 • Mål- och visionsstyrning – hjälp för vägen framåt
 • Grupputveckling – olika faser, utveckla gruppen
 • Effektiva möten – som även är effektfulla
 • Konflikthantering – medling som en väg framåt

Dela denna sida