Roller och samverkan

När projekt bemannas bör man utgå från vilken kompetens, tid och engagemang uppgiften kräver och mindre från de befattningar olika personer har i företagets linjeorganisation. Detta ger större flexibilitet när det enskilda projektets organisation utformas. Det är vanligt att en och samma person kan ha flera olika roller. Det är därför viktigt att vara på det klara med vilken roll respektive person har i olika sammanhang. Projektorganisationen är dynamisk och varierar ofta över tiden.

Rollbeskrivningarnas syfte är att tydliggöra respektive individs huvuduppgifter i det enskilda projektet. Liksom i ett idrottslag är dock uppgifterna mindre statiska och måste överlappa varandra för att det gemensamma resultatet ska bli bra. Att de medverkande fyller sin roll och samverkar på ett naturligt sätt med de andra deltagarna är ofta en förutsättning för att projektet ska bli framgångsrikt.

projektmodell-rollersamverkan

Dela denna sida