Projektledaren, gruppen och ledarskapet

Ledarskap och Kommunikation

Att motivera, coacha och styra som ledare

Hur du leder spelar roll. Våra beteenden påverkar de omkring oss. Genom insikt, kommunikation och övning blir du rätt ledare för dig och din miljö. Här får du kraftfulla redskap inom ledarskap och kommunikation för att motivera, coacha och styra.

Utbildningen ger dig metoder och verktyg för att du snabbt ska kunna etablera dig i ledarrollen och under tidspress leverera resultat. Att leda ett projekt och temporärt sammansatta team är krävande. De utmanande momenten är många och av varierande karaktär.

Utmaningen ligger i att själv hålla ihop helheten och samtidigt få medarbetarna att prestera på hög nivå genom att delegera och motivera.

Kursen är uppdelad på 2+2 dagar och ges i:

Malmö: 16-17 sept + 17-18 okt.

Stockholm: 7-8 nov + 2-3 dec

28 400:- exkl moms
2024-09-16 Wenells kurslokaler, Malmö
Anmäl dig
2024-11-07 Wenells kurslokaler, Stockholm
Anmäl dig

Syfte

Att ge dig den säkerhet som krävs för att hantera de utmaningar som kan uppstå när du leder i projekt och tillfälliga organisationsformer. Med utvecklade stärkta färdigheter och kommunikationsförmågor kommer du att leda med tydlighet och trygghet och nå de mål som önskas.

Kursmål

Efter kursen har du:

 • grunderna i beteendebaserat ledarskap.
 • förmågan att använda feedback för målstyrning och motivationsfaktor.
 • tekniker för hur du hanterar olika personer och situationer som kan uppstå, i med- och motvind.
 • ökad trygghet i ditt sätt att kommunicera och har tränat i samtalsteknik.
 • förmåga att hantera spänningar mellan medlemmar i gruppen och få dem att gå åt samma håll.
 • förmågan att genomföra effektiva möten.

Certifiering

Denna kurs ger 35 PDU‐poäng till dig som är certifierad enligt PMI®.

Form

Genom praktiska rollspel och gruppövningar byggs de färdigheter upp som utger grunden för ökad säkerhet i olika situationer. Dessa varvas med teori som ger förståelse för hur människor fungerar och hur du ska anpassa ditt ledarskap i olika situationer. Träningsperioden mellan de två kursmodulerna gör att du får hjälp att komma i gång i verklig miljö och kan ta med dig frågor och erfarenheter till nästa modul. Innan vi skiljs åt skapas även en plan för fortsatt utveckling och implementering i din yrkesvardag.

Målgrupp

För dig som idag, eller i framtiden, leder andra. Du kanske har en roll som Projektledare, teamledare eller chef. Oavsett om du arbetar i en Agil eller traditionell miljö är metoderna du tränas i tillämpbara.

Omfattning

Fyra dagar uppdelat på två plus två dagar med uppgift att träna kursens färdigheter i vardagssituationer under mellanperioden.

 • Dag 1 & 3: 09:00 – 17.00
 • Dag 2 & 4: 08:30 – 16.30

Med hänsyn till utbildningens inriktning på personlig träning och utveckling är antalet deltagare begränsat till högst 12.

Innehåll

 • Beteendebaserat ledarskap
 • Aktivt lyssnande och coaching
 • Målstyrning av grupp och individ
  genom feedback

 • Samtalsteknik – Professionella samtal
 • Mötesledning

 • Konflikthantering
 • Att påverka och utveckla en grupp
 • Vidmakthållande av färdigheter – implementering i arbetet

Dela denna sida