Kurs i förändringsledning

Vi hjälper er realisera effekterna av utvecklingsarbete och förändringar.

Känner du igen er i någon av de här beskrivningarna?

  • Resultat av utvecklingsarbete används i för liten omfattning?
  • Ni har genomfört förändringar, men alla faller tillbaka till hur de brukar göra.
  • Ni står inför ett förändringsarbete och vet svårigheterna med att få det nya sättet att fästa.

Har du någon gång initierat ett förändringsarbete så har du sannolikt insett hur svårt det är att få förändringar att verkligen bli bestående.
Vår bild är att det i många organisationer finns en guldgruva av redan åstadkomna resultat och förändringar som inte används till dess fulla potential. Att satsa på att få dessa att användas bredare ger snabbare effekter än att börja om från början igen.
Hur mycket skulle ni spara om ni kunde säkerställa att era strategier, lanseringar, förändringsinitiativ och processförbättringar genomförs och kommer i användning?

 

Att kunna få ut full effekt av av omställningar i teknik, arbetssätt eller strategier kräver förändrade beteenden på individnivå – och en förändring av hur verksamheten stöttas och styrs. Det kan vi hjälpa er med. Det gör vi genom att hjälpa er organisation och era medarbetare att etablera nya förmågor och beteenden. Beteenden som är nödvändiga för de värdefulla prestationer vilka bidrar till verksamhetsresultaten.

Vi kallar det förändringsarbete istället för förändringsledning (eller change management), eftersom alla behöver vara delaktiga i omställningen för att de nya sätten att arbeta skall bli vanor och resultaten bli varaktiga. Oavsett om ni behöver vår hjälp att leda hela förändringsarbetet eller fungera som en stödjande resurs lägger vi stort fokus på att ni har kontrollen över processen. Vi säkerställer att förändringen är /er/ och att kunskap och färdigheter att vidmakthålla det framtida läget finns kvar i organisationen när vi lämnat.

Vill ni ha hjälp med förändringsledning?

Gör en intresseanmälan

Dela denna sida