Fokus på genomförande och avslut av projekt

Många av verktygen inom projektledningsläran ska säkra en effektiv projektstart – men sedan då? Hur driver du projektet i mål?

Praktisk Projektledning steg 2 är en projektledarutbildning som fokuserar på arbetet och att avsluta projekt. I Genomförandefasen förväntar man kunna hantera såväl uppgiften som projektteamet och individerna. Detta i en miljö som påverkar projektet.

20 500:- exkl moms
2019-09-18 Malmö
Anmäl dig
2019-10-09 Stockholm
Anmäl dig
2019-11-06 Göteborg
Anmäl dig

Syfte

Praktisk projektledning steg 2 fokuserar på genomförande och avslut av projekt. Syftet är att rusta dig som ska agera projektledare för de utmanande situationer som kan uppstå.

Efter genomgången utbildning, inklusive coaching, kommer du att kunna:

 • Utgå ifrån dina egna och projektmedlemmarnas styrkor.
 • Förstå relationers betydelse för ett effektivt projektgenomförande.
 • Kommunicera effektivt t.ex. att hålla energigivande och strukturerade möten.
 • Använda visualiseringstekniker för att illustrera framåtskridande.
 • Följa upp projektet för att åstadkomma resultat.
 • Koordinera och samordna alla insatser.
 • Hantera osäkerhet och behärska ändringshantering.
 • Få fram beslut.
 • Säkra kompetens genom egna och andras nätverk.
 • Hantera resurssäkring proaktivt.
 • Hantera leverans och initialt nyttjande.
 • Avsluta projektet och säkra lärdomar.

Form

Kursdagarna innehåller föreläsningar, grupparbeten och diskussioner. Flertalet grupparbeten behandlar ett spännande fall som deltagarna genomför.

Efter utbildningsdagarna vidtar en arbetsperiod där deltagarna omsätter lärdomarna i praktiken och coachar varandra i mindre grupper. Utbildningen avslutas med ett coachmöte med kursledarna.

Målgrupp

Projektledare, delprojektledare och linjechefer.

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du har gått vår kurs Praktisk projektledning eller motsvarande grundutbildning i projektledning, gärna med några års erfarenhet av projektarbete.

Omfattning

Tre heldagar, 27 timmar, därefter en egen arbetsperiod på ca tre månader samt ett avslutande coachmöte på ca två timmar. Max 18 deltagare.

 • Dag 1-3: kl 08.30 – 17.00.

PDU

Denna kurs ger 24 PDU.

Innehåll

 • Utmanande situationer
 • Nyttja dina styrkor
 • Visualisering
 • Resurshantering
 • Framgångsrik framdrift
 • Uppföljning
 • Ändringshantering
 • Möten
 • Leverans och nyttjande
 • Effektmålsutvärdering

Osäker på vilken kurs du ska välja?

Vi hjälper dig gärna att välja en utbildning som passar dig.
Ring oss på +46 8 545 700 90 eller fyll i formuläret så ringer vi dig.

Dela denna sida