Intressenterna:
Med- eller motkrafter?

Vem ska man ta hänsyn till utanför projektet?
Hur ska man hantera motstridiga krav och förväntningar?
Ska man ta med intressenter i en projektorganisation?

Människor har olika förväntningar på projekt och dess resultat. Att förstå och hantera dessa förväntningar är en nödvändig och viktig del av projektledningen.
När man gör en intressentanalys identifierar man de olika intressenterna, deras behov och förväntningar. Vad man däremot inte ska ta hänsyn till i det här läget är den egna organisationens förmåga att svara upp mot dessa behov. Det kommer i ett senare skede av projektarbetet. Det är alltid viktigt att inte blanda ihop intressenternas förväntningar och projektets förmåga att uppfylla dessa.
När intressenterna är identifierade och behoven beskrivna vidtar arbetet med att planera hur du ska hantera dem under projektet.

Inriktning

I den här workshopen får deltagarna kunskaper i intressentanalys och åtgärdsplaner.
Som deltagare kommer du att få checklistor och strukturer för hur du säkrar intressenterna som medkrafter i ditt projekt.
Vi vill ge dig ny inspiration och möjlighet till reflektion som väcker din lust att utvecklas i rollen som ledare.

Tid

2-3 tim. Förmiddag, eftermiddag eller efter jobbet. Du som kund väljer vad som är lämpligt för er.

Antal deltagare

10-40 personer. Idealt antal är 15 deltagare.

Innehåll:

  • Vad är projektintressenter?
  • Resultatintressenter vs. Genomförandeintressenter
  • Intressentanalysen
  • Primära och sekundära intressenter
  • Framgångsfaktorer i intressenthantering

Citat från deltagare

”Bra struktur för att kategorisera intressenterna”
”Känns som en mycket viktig del av ett projekt”

Intresserad?

Fyll i en intresseanmälan, ring oss på 08-545 700 80 eller e-posta workshops@wenell.se

Gör en intresseanmälan

Dela denna sida