Kom igång med projektarbetet!

Vad är ett projekt och vad innebär det att arbeta i projekt?
Hur fungerar en projektmodell?
När passar projektformen och när passar den inte?
Vilka fördelar finns med att arbeta i projekt och vad är viktigt att tänka på?

Projektformen är ingen ny företeelse men den är mer aktuell än någonsin. De situationer där vi vinner på att samverka över traditionella gränser, och där vi behöver ta tillvara på varandras styrkor och olikheter blir allt fler, inte färre.
Men det finns fallgropar! Många gånger startas projekt utan att roller, befogenheter, mål och resurser är tillräckligt tydliga.I långvariga projekt är det klokt att arbeta med successiva förberedelser såväl som med successiva leveran
ser.

Inriktning

I den här workshopen får du kunskaper om grunderna i ett projektinriktat arbetssätt.
Du får en övergripande beskrivning av vad projekt är för något, när projekt passar som arbetssätt och några tips på hur du kan arbeta för att ett projekt ska bli framgångsrikt. Du får även möjlighet att reflektera kring hur det ser ut i din verksamhet och vilka områden där projektformen skulle kunna användas.

Tid

2-3 tim. Förmiddag, eftermiddag eller efter jobbet. Du som kund väljer vad som är lämpligt för er.

Antal deltagare

10-40 personer. Idealt antal är 15 deltagare.

Innehåll:

  • Exempel på olika typer av projekt
  • Genomgång av vanliga definitioner och begrepp som används i projektarbetet
  • Beskrivning av projektflödet, från idé till nyttjande – olika projektmodeller
  • Presentation av hur en projektbeskrivning kan se ut och vad den bör innehålla
  • Enkla mallar och konkreta tips i projektarbetet som direkt kan appliceras i ditt vardagliga arbete

Citat från deltagare

”Jag fick en grund inför mitt kommande projekt”
”Min insikt om olika projektmodeller har ökat”

Intresserad?

Fyll i en intresseanmälan, ring oss på 08-545 700 80 eller e-posta workshops@wenell.se

Gör en intresseanmälan

Dela denna sida