Feedback för bättre prestationer

Finns det olika sätt att ge feedback?
Hur ofta ska man ge en medarbetare feedback för att det ska uppfattas ärligt?
Hur ska man ge konstruktiv feedback på ett positivt sätt?

Alla behöver vi feedback – återkoppling – på det vi gör. Vi behöver få veta vad i vårt agerande som är bra och vad som är mindre bra. En person som aldrig får feedback på sitt arbete kan bli tveksam och ineffektiv.
Den forskning som genomförts inom detta område visar tydligt på att konsekvenserna av våra handlingar påverkar vårt beteende i framtiden. Ett beteende som leder till något positivt förstärks, medan ett beteende som ger negativa konsekvenser hämmas. Här en tydlig och frekvent feedback ett effektivt verktyg.

Inriktning

I den här workshopen får du några verktyg för att hantera vardagliga ledarsituationer på ett sätt som gör att människor utvecklas och presterar bättre.
Du kommer att kunna använda feedback för att utveckla medarbetare och påverka deras beteenden i riktning mot ert mål.
Vi vill ge dig ny inspiration och möjlighet till reflektion som väcker din lust att utvecklas i rollen som ledare.

Tid

2-3 tim. Förmiddag, eftermiddag eller efter jobbet. Du som kund väljer vad som är lämpligt för er.

Antal deltagare

10-40 personer. Idealt antal är 15 deltagare.

Innehåll:

  • Feedback – ge återkoppling som påverkar framtida agerande
  • Positiv vs. konstruktiv feedback
  • Ta emot feedback
  • Feedbacktrappan

Citat från deltagare

”Jag ska använda mer feedback i min vardag”
”Fick lite att tänka på när jag ger återkoppling till mina medarbetare”

Intresserad?

Fyll i en intresseanmälan, ring oss på 08-545 700 80 eller e-posta workshops@wenell.se

Gör en intresseanmälan

Dela denna sida