Att leda osäkra och komplexa projekt

Består osäkerhet i huvudsak av risker som bör reduceras?
Eller är osäkerhet och komplexitet något naturligt i projekt som kan utnyttjas om man vet hur?
Hur ser det ledarskap ut som skapar effektiv framdrift av komplexa projekt fastän ledaren inte fokuserar på styrning och kontroll?

I denna workshop presenteras ett framgångsrikt sätt att genomföra projekt. Det handlar om att ha ett tydligt ledarskap som stödjer samverkan och förmågan att hantera det oväntade. Konsekvensen blir en projektlogik som bygger på att skapa ramverk och riktlinjer, snarare än regler.
Workshopen bygger på intervjuer av ledare från vitt skilda miljöer som framgångsrikt hanterar såväl osäkerhet som komplexitet och på slutsatser om varför ledarna når de goda resultaten. I intervjuerna framkommer ett gemensamt mönster, ett ”spelsystem”, som gör det möjligt för projektdeltagarna att använda sin kompetens och bedömningsförmåga för att lösa sin arbetsuppgift och samtidigt arbeta för det gemensamma målet. Workshopen baseras på boken ”Att leda osäkra och komplexa projekt”, skriven av Mats Ragnarsson och Lars Marmgren, som ingår som dokumentation till varje deltagare.

Inriktning

I den här workshopen får deltagarna nya perspektiv på hur man kan leda osäkra och komplexa projekt.
Som deltagare kommer du att få ta del av verkliga projekt och situationer, där man med framgång nått utmanande mål genom att acceptera osäkerhet och att utveckla samverkansformerna medarbetarna emellan.
Vi vill ge dig ny inspiration och möjlighet till reflektion som väcker din lust att utvecklas i rollen som ledare.

Tid

2-3 tim. Förmiddag, eftermiddag eller efter jobbet. Du som kund väljer vad som är lämpligt för er.

Antal deltagare

10-40 personer. Idealt antal är 20 deltagare.

Innehåll:

  • Om osäkerhet – Komplicerat eller komplext?
  • Vad är självorganisering och kan man organisera det?
  • Spelsystem
  • Att tänka tillsammans
  • Att handla tillsammans – samverkansregler

Citat från deltagare

”Spännande exempel från helt olika miljöer”
”Det här borde fler chefer höra!”

Intresserad?

Fyll i en intresseanmälan, ring oss på 08-545 700 80 eller e-posta workshops@wenell.se

Gör en intresseanmälan

Dela denna sida