Konflikter i gruppen
När och hur agera som ledare

Kan man rusta sig som ledare för att hantera motsättningar i gruppen?
Vilka verktyg och metoder finns för att hantera olika konflikter?
Hur kan man öka sin auktoritet och få större genomslag i rollen som ledare?

Vi människor har olika viljor, värderingar, intressen, behov och åsikter. Det är därför ganska naturligt att det uppstår oenighet i olika situationer. Alla oenigheter är självklart inte negativa – tvärtom.
Men när det resulterar i konflikter så har oenigheten fått en destruktiv laddning och det har uppstått negativ känslor som stjäl energi från de inblandade. Tid, ork och engagemang ägnas i hög grad åt konflikten i stället för åt arbetet.
Denna workshop syftar till att ge dig inspiration för dig att ta tag i lite tuffare ledarsituationer, t ex att medarbetare inte fullt ut presterar vad du förväntar dig eller att det blivit låsningar i gruppen i form av långvariga oenigheter.

Inriktning

Deltagarna får kunskaper om hur människor fungerar i destruktiva situationer.
Vi ger dig verktyg och metoder för att hantera svåra samtal och konflikthantering.
Vi vill ge dig ny inspiration och möjlighet till reflektion som väcker din lust att utvecklas i rollen som ledare.

Tid

2-3 tim. Förmiddag, eftermiddag eller efter jobbet. Du som kund väljer vad som är lämpligt för er.

Antal deltagare

10-40 personer. Idealt antal är 15 deltagare.

Innehåll:

  • Hur människor fungerar i pressade situationer
  • Svåra samtal
  • Metoder för konflikthantering

Citat från deltagare

”Känner mig nu säkrare i svåra situationer”
”Sugen på att testa verktygen”

Intresserad?

Fyll i en intresseanmälan, ring oss på 08-545 700 80 eller e-posta workshops@wenell.se

Gör en intresseanmälan

Dela denna sida