ISO: Program- och Portföljstandard

Vår kollega Annakarin Nilsson ledde den svenska delegationen på det internationella standardiseringsmötet inom projekt, program och portfölj som ägde rum i Seoul i slutet av September.

På det här mötet diskuterades planeringen och hanteringen av den kommande revisionen av portföljstandarden ISO 21504 och programstandarden ISO 21503 som planeras inom de närmaste åren. De internationella arbetsgrupperna sammanträdde också och skapade nytt och reviderat innehåll i den redan publicerade standarden för projektledning, ISO 21500.

Sverige deltog tillsammans med de andra länderna i röstningen om den strategiska planen för arbetet i ISO Technical Committee 258 på det internationella mötet om standardisering inom projekt, program och portfölj.

Vill du veta mer om standardisering? Kontakta Annakarin Nilsson.

Dela denna sida