Wenell på studiebesök: Nya sjukhusområdet Malmö

Therese och Leif från vårt kontor i Malmö hade förmånen att besöka projektkontoret för Nya sjukhusområdet Malmö som ska stå färdigt 2025. På bilden ser ni Jörgen Andersson till vänster, och Jonas Häger till höger.

Vår värd Jonas Häger var mycket engagerad och hade väldigt mycket intressant att berätta och visualisera.

Det är ett väldigt stort projekt både i tid (2015-2025) och pengar (12 Mdr SEK). Men fokus ligger trots detta på patientens säkerhet – vilket känns tryggt som en (möjlig) potentiell vårdnadstagare…

Från ett projektperspektiv är det otroligt spännande att se hur de arbetar mycket med att visualisera och kommunicera med de olika intressenterna. Förutom traditionella fysiska modeller som byggts med stor skicklighet, används även ett VR-rum för att testa hur ett rum kan tänkas fungera i verkligheten. Utöver detta så bygger man även rum i full skala enligt teaterns kuliss-princip för att se ett möjligt rum i “verkligheten”. (https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/har-provbygger-man-nya-sjukhuset-i-malmo )

För att få till en bra samverkan och samordning med alla myriader av funktioner som är involverade, används även en digital samverkanstavla. Denna möjliggör att fånga upp frågeställningar olika funktioner emellan, och utgör samtidigt en spårbarhet för att på ett enkelt och effektivt sätt veta vad som behöver diskuteras och vad för beslut som fattats. Det sistnämnda är inte minst viktigt så att det inte läggs tid på att diskutera sådant som en gång redan är bestämt.

Vi är väldigt tacksamma för att vi fick möjligheten att kika in till Jonas – trots hans mycket välfyllda kalender!

Dela denna sida