PMI® Samhällsbyggnadsdag 2019

Therese och Leif från vårt kontor i Malmö deltog på årets Samhällsbyggnadsdag som arrangerades av PMI® Sweden.

Det var en inspirerande och givande dag som bjöd på flera riktigt intressanta föreläsningar.

Stort fokus låg på byggnadsbranschens relativt nya arbetssätt med samverkansprojekt. Vi bjöds bland annat på forskning i området, insikt i juridiska aspekter och funderingar kring när det är lämpligt att använda samverkansformen. Intressanta tankar väcktes kring att inkludera även de mjuka delarna av samverkansarbetet i kontraktsskrivning, inte bara hur tvister, betalningar osv ska hanteras. Även ledarskapet sätts på stora prov i en komplex miljö, där samverkan ofta förekommer. Delegera, entusiasmera, etablera ömsesidigt förtroende och lita på sina medarbetare är några av nycklarna för att lyckas.

Vi fick också en nyttig bekräftelse på hur viktigt det är att tänka i nya banor för att främja kreativitet och samtal, speciellt när man verkar i en komplex miljö.

Vi tackar för en trevlig dag och ser fram emot nästa års event som går av stapeln i Göteborg!

Dela denna sida